Radarske kontrole u periodu od 07.01.2019. – 13.01.2019. godine

77

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 06.01.2019. do 13.01.2019. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 07.01.2019. godine

09-12  Brod-Brka-Malezijski put-Bukvik

13-16  Brezovo Polje-Trnjaci-Gredice

20-22  Grčica-Potočari

Utorak 08.01.2019. godine

06-09  Bukvik Seonjaci-Dubrave-Cerik

16-19  Krepšić-Gorice-Plazulje-Dejtonska

20-22  Petra Kočića

Srijeda 09.01.2019. godine

09-12  Gornji Rahić-Brka-Maoča

16-19  Marković Polje-Krepšić-Gorice-Grbavica

20-22  IV Juli – Dizdaruša

Četvrtak 10.01.2019. godine

09-11  Sarajevska-Mostarska

13-16  Marković Polje-Krepšić-Gorice

17-19  IV Juli – Dizdaruša

20-22  Brka

Petak 11.01.2019. godine

08-10   Semberska-Gredice

13-15   Bukvik-Dubrave-Cerik

16-19   Mostarska

20-22   Maoča-Prutače

Subota 12.01.2019. godine

09-12  Brezovo Polje-Trnjaci

13-16  Dubrave- Cerik-pijaca „Arizona“

16-19  Grčica-Potočari

20-22  Brka-Gornji Rahić

Nedjelja 13.01.2019. godine

10-12  Dejtonska-Plazulje-Gorice

13-16  Bukvik-Seonjaci-Dubrave

16-19  Mostarska

20-22  Petra Kočića

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.