Radarske kontrole u periodu od 07.10.2019. do 13.10.2019. godine

61

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 07.10.2019. do 13.10.2019. godine pripadnici Policije će kontrolisati brzinu kretanja vozila na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 07.10.2019. godine
08-11 Gornji Rahić-Brka-Maoča
13-15 Marković Polje-Krepšić-Gorice-Grbavica
16-19 Zaobilaznica
19-21 Sarajevska-Mostarska
21-23 IV Juli – Dizdaruša-Omerbegovača

Utorak 08.10.2019. godine
06-09 Semberska-Gredice
16-19 Bukvik-Dubrave-Cerik
20-22 Grčica-Potočari
22-00 Mostarska

Srijeda 09.10.2019. godine
09-12 Sarajevska-Mostarska
16-19 Marković Polje-Krepšić-Gorice
19-21 Zaobilaznica
21-23 IV Juli – Dizdaruša-Omerbegovača
23-01 Savska

Četvrtak 10.10.2019. godine
09-11 Brod-Brka-Malezijski put-Bukvik
13-16 Brezovo Polje-Trnjaci-Gredice
20-22 Grčica-Potočari

Petak 11.10.2019. godine
08-10 Bukvik Seonjaci-Dubrave-Cerik
13-15 Krepšić-Gorice-Plazulje-Dejtonska
16-19 Petra Kočića
20-23 Gornji Rahić-Maoča-Prutače

Subota 12.10.2019. godine
09-12 Dejtonska-Plazulje-Gorice
13-16 Bukvik-Seonjaci-Dubrave
16-19 Mostarska
20-22 Gornji Rahić

Nedjelja 13.10.2019. godine
10-12 Brezovo Polje-Trnjaci
13-16 Dubrave- Cerik-pijaca «Arizona
16-19 Petra Kočića
20-22 Grčica-Potočari

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.