Radarske kontrole u periodu od 08.04.2019. do 14.04.2019. godine

81

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 08.04.2019. do 14.04.2019. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 08.04.2019. godine

09-12  Gornji Rahić-Brka-Maoča

13-16  Marković Polje-Krepšić-Gorice-Grbavica

17-19  Savska

20-22  IV Juli – Dizdaruša-Omerbegovača

22-00  Petra Kočića

Utorak 09.04.2019. godine

06-09  Semberska-Gredice

16-19  Bukvik-Dubrave-Cerik

20-22  Grčica-Potočari

22-00  Mostarska

Srijeda 10.04.2019. godine

09-12  Brod-Malezijski put-Bukvik

16-18  Brka-Gornji Rahić

18-20  Prutače

21-23  Brezovo Polje-Trnjaci-Gredice

Četvrtak 11.04.2019. godine

09-11  Sarajevska-Mostarska

13-16  Marković Polje-Krepšić-Gorice

20-22  IV Juli – Dizdaruša

Petak 12.04.2019. godine

08-10  Bukvik Seonjaci-Dubrave-Cerik

13-15  Krepšić-Gorice-Plazulje-Dejtonska

16-19  Petra Kočića

20-23  Gornji Rahić-Maoča-Prutače

Subota 13.04.2019. godine

09-12  Brezovo Polje-Trnjaci

13-16  Dubrave- Cerik-pijaca «Arizona

16-19  Petra Kočića

20-22  Grčica-Potočari

Nedjelja 14.04.2019. godine

10-12  Dejtonska-Plazulje-Gorice

13-16  Bukvik-Seonjaci-Dubrave

16-19  Mostarska

20-22  Omerbegovača

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.