Radarske kontrole u periodu od 08.06.2020. do 14.06.2020. godine

31

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 08.06.2020. godine do 14.06.2020. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 08.06.2020. godine
07-09 Brezovo Polje-Gredice
15-17 Dubrave-Cerik

Utorak 09.06.2020. godine
09-11 G.Rahić-Maoča
20-22 Grbavica-Marković Polje

Srijeda 10.06.2020. godine
08-11 Brod-Bukvik
16-18 Grbavica-Donji Rahić-Ulice

Četvrtak 11.06.2020. godine
10-12 Obilaznica
15-17 Grčica-Potočari-Dubravice

Petak 12.06.2020. godine
07-09 Zaima Mušanovića-Petra Kočića
21-23 Grbavica-Krepšić

Subota 13.06.2020. godine
14-16 Obilaznica
21-23 Semberska-Gredice

Nedjelja 14.06.2020. godine
06-08 Brčko-Brezovo Polje
20-22 Brka-Rahić-Maoča

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.