Radarske kontrole u periodu od 09.09.2019. do 15.09.2019. godine

69

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 09.09.2019. do 15.09.2019. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 09.09.2019. godine
06-09 Bukvik-Cerik-Bijela
10-13 Donji Rahić-Grbavica-Ulice
13-15 Grčica-Potočari-Miladije
16-18 Ul. Dejtonska-Banjalučka
19-20 Omerbegovača
20-22 Mostarska

Utorak 10.09.2019. godine
06-10 Grbavica-Donji Rahić-Ulice
10-12 Petra Kočića
13-15:30 Mostarska
16-19 Boće-Gornji Zovik
20-23 Maoča-Prutače

Srijeda 11.09.2019. godine
06-09 Cerik-Dubrave
10-13 Donji Rahić-Ulice-Vitanovići
14-16 Zaobilaznica
16-19 Brčko-Trnjaci-Brezovo Polje
20-22 Omerbegovača

Četvrtak 12.09.2019. godine
06-09 Grbavica-Gorice-Krepšić
09-11 Obilaznica
13-16 Brka (naselje)-Gornji Rahić
16:30-19 Bukvari-Brezovo Polje-Brčko

Petak 13.09.2019. godine
06-10 Krepšić-Gorice-Brčko-Trnjaci
13-15:30 Bukvik-Seonjaci-Cerik-pijaca „Arizona“
16-20 Mostarska
20-23 Donji Brezik-Stanovi-Ražljevo

Subota 14.09.2019. godine
06-10 Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari
10-13 Grčica -Potočari-Stanovi
16-20 Boderište-Boće-Gornji Zovik
20-22 Maoča-Prutače

Nedjelja 15.09.2019. godine
06-10 Mostarska
13-16 Stanovi-Potočari
16-18 Zaobilaznica
19-20 Gorice-Krepšić-Grbavica
21-23 Petra Kočića

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.