Radarske kontrole u periodu od 11.02. – 17.02.2019. godine

78

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 11. februara do 17. februara 2019. godine pripradnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 11.02.2019.

06-09  Bukvik-Cerik-Bijela

10-13  Donji Rahić-Grbavica-Ulice

13-15:30 Grčica-Potočari-Miladije

20-22  Ul. Dejtonska-Banjalučka

Utorak 12.02.2019.

06-10  Omerbegovača-Boće-Gornji Zovik

10-13  Petra Kočića

13-15:30 Grbavica-Donji Rahić-Ulice

Srijeda 13.02.2019.

06-09  Cerik-Dubrave

10-13  Donji Rahić-Ulice-Vitanovići

13-16  Brčko-Trnjaci-Brezovo Polje

Četvrtak 14.02.2019.

06-09  Grbavica-Gorice-Krepšić

09-11  Brod-Bukvik-Dubrave-Cerik

13-16  Brka (naselje)-Gornji Rahić

16:30-19 Bukvari-Brezovo Polje-Brčko

Petak 15.02.2019.

06-10  Krepšić-Gorice-Brčko-Trnjaci

13-16  Bukvik-Seonjaci-Cerik-pijaca „Arizona“

17-20  Donji Brezik-Stanovi-Ražljevo

20-23  Mostarska

Subota 16.02.2019.

06-10  Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari

10-13  Grčica -Potočari-Stanovi

16-20  Boderište-Boće-Gornji Zovik

20-22  Petra Kočića

Nedjelja 17.02.2019.

06-10  Mostarska

13-16  Maoča-Prutače

16-18  Stanovi-Potočari

20-23  Gorice-Krepšić-Grbavica

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije. Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.