Radarske kontrole u periodu od 12.11. – 18.11.2018. godine

47

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 12. novembra do 18. novembra 2018. godine pripradnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 12.11.2018. godine
08:00-10:00 Omerbegovača-Boće-Gornji Zovik
15:00-18:00 Grbavica-Donji Rahić-Ulice
20:00-22:00 Petra Kočića

Utorak 13.11.2018. godine
06:00-10:00 Grbavica-Gorice-Krepšić
10:00-13:00 Brod-Bukvik-Dubrave-Cerik
13:00-15:30 Bukvari-Brezovo Polje-Brčko
16:00-17:00 Omerbegovača

Srijeda 14.11.2018. godine
06:00-09:00 Cerik-Dubrave
10:00-13:00 Donji Rahić-Ulice-Vitanovići
13:00-16:00 Brčko-Trnjaci-Brezovo Polje

Četvrtak 15.11.2018. godine
06:00-09:00 Mostarska
09:00-11:00 Gorice-Krepšić-Grbavica
13:00-16:00 Stanovi-Potočari
16:30-19:00 Gornji Rahić
20:00-23:00 Brka (naselje)

Petak 16.11.2018. godine
06:00-10:00 Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari
13:00-15:30 Grčica Potočari-Stanovi
16:00-20:00 Boderište-Boće-Gornji Zovik
20:00-23:00 Maoča-Prutače

Subota 17.11.2018. godine
06:00-10:00 Krepšić-Gorice-Brčko-Trnjaci
10:00-13:00 Bukvik-Seonjaci-Cerik-pijaca „Arizona“
16:00-20:00 Donji Brezik-Stanovi-Ražljevo
20:00-22:00 Ul. Dejtonska-Banjalučka

Nedjelja 18.11.2018. godine
06:00-10:00 Bukvik-Cerik-Bijela
13:00-16:00 Grčica-Potočari-Miladije
16:00-18:00 Donji Rahić-Grbavica-Ulice
20:00-23:00 Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.