Radarske kontrole u periodu od 15.04.2019. do 21.04.2019. godine

45

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 15.04.2019. do 21.04.2019. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 15.04.2019. godine

06-09  Bukvik-Cerik-Bijela

10-13  Donji Rahić-Grbavica-Ulice

13-15  Grčica-Potočari-Miladije

16-18  Ul. Dejtonska-Banjalučka

19-20  Omerbegovača                          

20-22  Mostarska

Utorak 16.04.2019. godine

06-10  Grbavica-Donji Rahić-Ulice

10-12  Petra Kočića

13-15:30 Mostarska

16-19  Boće-Gornji Zovik

20-23  Maoča-Prutače

Srijeda 17.04.2019. godine

06-09  Cerik-Dubrave

10-13  Donji Rahić-Ulice-Vitanovići

14-17  Brčko-Trnjaci-Brezovo Polje

19-21  Omerbegovača

Četvrtak 18.04.2019. godine

06-09  Grbavica-Gorice-Krepšić

09-11  Brod-Bukvik-Dubrave-Cerik

13-16  Brka (naselje)-Gornji Rahić

16:30-19  Bukvari-Brezovo Polje-Brčko

Petak 19.04.2019. godine

06-10  Krepšić-Gorice-Brčko-Trnjaci

13-15:30 Bukvik-Seonjaci-Cerik-pijaca “Arizona”

16-20  Mostarska

20-23  Donji Brezik-Stanovi-Ražljevo

Subota 20.04.2019. godine

06-10  Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari

10-13  Grčica -Potočari-Stanovi

16-20  Boderište-Boće-Gornji Zovik

20-22  Maoča-Prutače

Nedjelja 21.04.2019. godine

06-10  Mostarska

13-16  Stanovi-Potočari

16-18  Gorice-Krepšić-Grbavica

19-20  Brka

21-23  Petra Kočića

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.