Radarske kontrole u periodu od 17.02.2020. godine do 23.02.2020. godine

53

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 17.02.2020. godine do 23.02.2020. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 17.02.2020. godine
06-09 Bukvik-Cerik-Bijela
10-13 Donji Rahić-Grbavica-Ulice
13-15:30 Grčica-Potočari-Miladije
16-19 Zaobilaznica
20-22 Ul. Dejtonska-Banjalučka

Utorak 18.02.2020. godine
06-10 Grbavica-Donji Rahić-Ulice
10-12 Petra Kočića
13-15:30 Mostarska
16-18 Omerbegovača-Boće-Gornji Zovik
19-23 Zaobilaznica

Srijeda 19.02.2020. godine
06-09 Cerik-Dubrave
10-13 Donji Rahić-Ulice-Vitanovići
13-16 Brčko-Trnjaci-Brezovo Polje
16-19 Grbavica-Krepšić

Četvrtak 20.02.2020. godine
06-09 Grbavica-Gorice-Krepšić
09-11 Brod-Bukvik-Dubrave-Cerik
13-16 Zaobilaznica
16:30-19 Bukvari-Brezovo Polje-Brčko

Petak 21.02.2020. godine
06-10 Bukvik-Seonjaci-Cerik-pijaca „Arizona“
13-15:30 Krepšić-Gorice-Brčko-Trnjaci
16-19 Zaobilaznica
20-23 Mostarska

Subota 22.02.2020. godine
06-10 Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari
10-13 Grčica -Potočari-Stanovi
16-20 Boderište-Boće-Gornji Zovik
20-22 Donji Brezik-Stanovi-Ražljevo

Nedjelja 23.02.2020. godine
06-10 Mostarska
13-16 Marković polje – Brezovo Polje
16-18 Gorice-Krepšić-Grbavica
20-23 Petra Kočića

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.