Radarske kontrole u periodu od 17.12. do 23.12.2018. godine

56

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 17.12. do 23.12.2018. godine pripradnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 17.12.2018. godine

08:00-10:00   Omerbegovača-Boće-Gornji Zovik

15:00-18:00   Grbavica-Donji Rahić-Ulice

19:30-21:00   Petra Kočića

21:00-23:00   Maoča-Prutače

Utorak 18.12.2018. godine

06:00-10:00   Grbavica-Gorice-Krepšić

10:00-13:00   Brod-Bukvik-Dubrave-Cerik

13:00-14:30   Brka

15:00-18:00   Bukvari-Brezovo Polje-Brčko

Srijeda 19.12.2018. godine

06:00-09:00    Cerik-Dubrave

10:00-13:00   Donji Rahić-Ulice-Vitanovići

13:00-16:00   Brčko-Trnjaci-Brezovo Polje

Četvrtak 20.12.2018. godine

06:00-09:00   Brka (naselje)-Gornji Rahić

09:00-11:00   Mostarska

13:00-16:00   Gorice-Krepšić-Grbavica

16:30-19:00   Stanovi-Potočari

Petak 21.12.2018. godine

06:00-10:00     Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari

13:00-15:30     Grčica Potočari-Stanovi

16:00-20:00     Boderište-Boće-Gornji Zovik

20:00-21:00     Maoča-Prutače

21:00-23:00     Brka-Ulović

Subota 22.12.2018. godine

06:00-10:00   Krepšić-Gorice-Brčko-Trnjaci

10:00-13:00   Bukvik-Seonjaci-Cerik-pijaca «Arizona

16:00-20:00   Donji Brezik-Stanovi-Ražljevo

Nedjelja 23.12.2018. godine

06:00-10:00    Bukvik-Cerik-Bijela

13:00-16:00   Grčica-Potočari-Miladije

16:00-18:00   Donji Rahić-Grbavica-Ulice

20:00-23:00   Ul. Dejtonska-Banjalučka

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.