Radarske kontrole u periodu od 21.01. – 27.01.2019. godine

38

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 21. januara do 27. januara 2019. godine pripradnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 21.01.2019.

08-11  Gornji Rahić-Brka-Maoča

13-15  Marković Polje-Krepšić-Gorice-Grbavica

16-19  Sarajevska-Mostarska

20-22  IV Juli – Dizdaruša

Utorak 22.01.2019.

06-09  Semberska-Gredice

16-19  Bukvik-Dubrave-Cerik

20-22  Grčica-Potočari

22-00  Mostarska

Srijeda 23.01.2019.

09-12  Sarajevska-Mostarska

16-19  Marković Polje-Krepšić-Gorice

20-22  IV Juli – Dizdaruša-Omerbegovača

22-00  Savska

Četvrtak 24.01.2019.

09-11  Brod-Brka-Malezijski put-Bukvik

13-16  Brezovo Polje-Trnjaci-Gredice

20-22  Grčica-Potočari

Petak 25.01.2019.

08-10  Bukvik Seonjaci-Dubrave-Cerik

13-15  Krepšić-Gorice-Plazulje-Dejtonska

16-19  Petra Kočića

20-23  Gornji Rahić-Maoča-Prutače

Subota 26.01.2019.

09-12  Dejtonska-Plazulje-Gorice

13-16  Bukvik-Seonjaci-Dubrave

16-19  Mostarska

20-22  Gornji Rahić

Nedjelja 27.01.2019.

10-12  Brezovo Polje-Trnjaci

13-16  Dubrave- Cerik-pijaca “Arizona”

16-19  Petra Kočića

20-22  Grčica-Potočari

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije. Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.