Radarske kontrole u periodu od 21.09. – 27.09.2020. godine

22

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 21.09.2020. godine do 27.09.2020. godine pripadnici Policije će kontrolisati brzinu kretanja vozila na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 21.09.2020. godine
08-10 Grčica-Potočari
10-13 Zaobilaznica
14-16 Brčko-Gorice-Krepšić
16-19 Cerik-Dubrave-Bukvik
22-24 Bijeljinska-Semberska

Utorak 22.09.2020. godine
08-11 Brčko-Krepšić-Marković Polje
13-16 Brka-Gornji Rahić-Maoča
16:30-20 Brod-Bukvik-Cerik
20-23 Ul. Nikole Tesle-Petra Kočića

Srijeda 23.09.2020. godine
06-10 Potočari-Stanovi-G.Brezik
10-13 Cerik-Dubrave-Seonjaci-Bukvik
15-20 Zaobilaznica
22-01 Brčko-Plazulje-Gorice-Krepšić

Četvrtak 24.09.2020. godine
06-10 Bukvari-Brezovo Polje-Gredice
10-12 Brčko-Boće-Zovik
16-19 Maoča-Gornji Rahić-Brka
20-23 Brod-Bukvik

Petak 25.09.2020. godine
06-10 Zaobilaznica
10-13 Grbavica-Ulice-Donji Rahić
16:30-20 Marković Polje-Brčko
20-23 Gredice-Ilićka

Subota 26.09.2020. godine
06-11 Brod-Bukvik-Dubrave-Cerik
10-13 Grčica-Potočari-Dubravice
13-16 Gornji Brezik-Stanovi-Ražljevo
17-20 Brčko-Gredice-Trnjaci-Brezovo Polje
20-23 Ul. Sarajevska-Mostarska

Nedjelja 27.09.2020. godine
08-12 Zaobilaznica
10-13 Krepšić-Gorice-Plazulje
13-17 Malezijski Put-Bukvik-Dubrave
16-20 Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari
22-02 Bijeljinska-Gredice

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.