Radarske kontrole u periodu od 24.02.2020. godine do 01.03.2020. godine

80

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 24.02.2020. godine do 01.03.2020. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 24.02.2020. godine
06-09 Bukvik-Cerik-Bijela
10-13 Donji Rahić-Grbavica-Ulice
13-15:30 Grčica-Potočari-Miladije
16-19 Zaobilaznica
20-22 Ul. Dejtonska-Banjalučka

Utorak 25.02.2020. godine
06-10 Grbavica-Donji Rahić-Ulice
10-12 Mostarska
13-15:30 Boće-Gornji Zovik
16-19 Zaobilaznica
20-23 Omerbegovača

Srijeda 26.02.2020. godine
06-09 Cerik-Dubrave
10-13 Donji Rahić-Ulice-Vitanovići
13-16 Brčko-Trnjaci-Brezovo Polje
19-21 Brka

Četvrtak 27.02.2020. godine
06-09 Grbavica-Gorice-Krepšić
09-11 Brod-Bukvik-Dubrave-Cerik
13-16 Zaobilaznica
16:30-19 Bukvari-Brezovo Polje-Brčko

Petak 28.02.2020. godine
06-10 Krepšić-Gorice-Brčko-Trnjaci
13-15:30 Bukvik-Seonjaci-Cerik-pijaca «Arizona
16-20 Zaobilaznica
20-22 Petra Kočića
23-00 Donji Brezik-Stanovi-Ražljevo

Subota 29.02.2020. godine
06-10 Marković Polje – Brezovo Polje
10-13 Grčica-Potočari-Stanovi
16-20 Boderište-Boće-Gornji Zovik
20-22 Maoča-Prutače

Nedjelja 01.03.2020. godine
06-10 Mostarska
13-16 Stanovi-Potočari
16-18 Gorice-Krepšić-Grbavica
20-23 Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.