Radarske kontrole u periodu od 25.05.2020. godine do 31.05.2020. godine

43

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 25.05.2020. godine do 31.05.2020. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 25.05.2020. godine
06-10 Marković Polje-Brčko
10-13 Zaobilaznica
13-15:30 Stanovi-Ražljevo
16-20 Zaobilaznica

Utorak 26.05.2020. godine
08-11 Omerbegovača-Boće-Zovik
16:30-20 Bukvik-Dubrave-Cerik

Srijeda 27.05.2020. godine
06-10 Gredice-Brezovo Polje
16-19 Bukvik-Vitanovići-Ulice
20-23 Zaobilaznica

Četvrtak 28.05.2020. godine
06-09 Marković Polje-Krepšić-Gorice
16-18 Zaobilaznica

Petak 29.05.2020. godine
06-10 Zaobilaznica
13-15 D. Brezik-G. Brezik- Stanovi
17-23 Krepšić-Gorice-Grbavica

Subota 30.05.2020. godine
08-10 Brod-Bukvik-Dubrave
13-17 Brčko-Brezovo Polje
19-21 Zaobilaznica

Nedjelja 31.05.2020. godine
06-11 Bukvari-Brčko
14-19 Zaobilaznica

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.