Radarske kontrole u periodu od 26.11. do 02.12.2018. godine

74

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 26. novembra do 02. decembra 2018. godine pripradnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 26.11.2018. godine
09-12 Brod-Brka-Malezijski put-Bukvik
13-16 Brezovo Polje-Trnjaci-Gredice
20-22 Grčica-Potočari

Utorak 27.11.2018. godine
06-09 Bukvik Seonjaci-Dubrave-Cerik
16-19 Krepšić-Gorice-Plazulje-Dejtonska
20-22 Petra Kočića

Srijeda 28.11.2018. godine
09-12 Gornji Rahić-Brka-Maoča
16-19 Marković Polje-Krepšić-Gorice-Grbavica
20-22 IV Juli – Dizdaruša

Četvrtak 29.11.2018. godine
09-11 Sarajevska-Mostarska
13-16 Marković Polje-Krepšić-Gorice
17-19 IV Juli – Dizdaruša
20-22 Brka

Petak 30.11.2018. godine
08-10 Semberska-Gredice
13-15 Bukvik-Dubrave-Cerik
16-19 Mostarska
20-22 Grčica-Potočari

Subota 01.12.2018. godine
09-12 Brezovo Polje-Trnjaci
13-16 Dubrave- Cerik-pijaca «Arizona
16-19 Petra Kočića
20-22 Grčica-Potočari

Nedjelja 02.11.2018. godine
10-12 Dejtonska-Plazulje-Gorice
13-16 Bukvik-Seonjaci-Dubrave
16-19 Mostarska
20-22 Gornji Rahić

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.