Radarske kontrole u periodu od 27.05.2019. do 02.06.2019. godine

56

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 27.05.2019. do 02.06.2019. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 27.05.2019. godine

08-10  Omerbegovača-Boće-Gornji Zovik

10-13  Grbavica-Donji Rahić-Ulice

15-17  Mostarska

20-22  Petra Kočića

Utorak 28.05.2019. godine

06-10  Grbavica-Gorice-Krepšić

10-13  Brod-Bukvik-Dubrave-Cerik

13-15:30 Bukvari-Brezovo Polje-Brčko

Srijeda 29.05.2019. godine

06-09  Cerik-Dubrave

10-13  Donji Rahić-Ulice-Vitanovići

13-16  Brčko-Trnjaci-Brezovo Polje

Četvrtak 30.05.2019. godine

06-09  Brka (naselje)-Gornji Rahić

09-11  Mostarska

13-16  Gorice-Krepšić-Grbavica

16:30-19 Stanovi-Potočari

Petak 31.05.2019. godine

06-10  Marković Polje-Brčko-Brezovo Polje-Bukvari

13-15:30 Grčica Potočari-Stanovi

16-20  Boderište-Boće-Gornji Zovik

20-23  Brka

Subota 01.06.2019. godine

06-10  Krepšić-Gorice-Brčko-Trnjaci

10-13  Bukvik-Seonjaci-Cerik-pijaca „Arizona“

16-20  Donji Brezik-Stanovi-Ražljevo

20-23  Maoča-Prutače

Nedjelja 02.06.2019. godine

06-10  Bukvik-Cerik-Bijela

13-16  Grčica-Potočari-Miladije

16-18  Donji Rahić-Grbavica-Ulice

20-23  Ul. Dejtonska-Banjalučka

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.