Radarske kontrole u periodu od 28.10.2019. do 03.11.2019. godine

50

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 28.10.2019. do 03.11.2019. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 28.10.2019. godine
06-09 Marković Polje-Brčko
10-13 Brka(naselje)-Maoča
13-15:30 Stanovi-Ražljevo
16-19 Zaobilaznica
20-21 ul. Bijeljinska
22-02 ul. Dejtonska-Grbavica-Plazulje

Utorak 29.10.2019. godine
08-11 Grčica-Omerbegovača-Boće-Zovik
13-15:30 Krepšić-Gorice-Grbavica
16:30-20 Bukvik-Dubrave-Cerik
20-00 ul. Nikole Tesle i Petra Kočića

Srijeda 30.10.2019. godine
06-10 Grčica-Potočari-Stanovi
10-13 Brka (naselje)-Gornji Rahić
16-19 Zaobilaznica
20-22 Krepšić-Gorice-Grbavica
23-00 Gorice-Grbavica

Četvrtak 31.10.2019. godine
06-10 Marković Polje-Krepšić-Gorice
10-12 Brčko-Brezovo Polje-Bukvari
13-16:30 D. Brezik-G. Brezik- Stanovi
17-19 Grčica-Potočari
20-22 Petra Kočića

Petak 01.11.2019. godine
06-09 Brka (naselje)-Gornji Rahić
10-13 Bukvik-Vitanovići-Ulice
16-19 Ražljevo-Trnjaci
20-22 Omerbegovača-Boće-Zovik
23-01 Gredice-Ilićka

Subota 02.11.2019. godine
08-11 Brod-Bukvik-Dubrave
10-13 Grčica-Dizdaruša-Omerbegovača
13-17 Malezijski Put-Bukvik-Dubrave
16-20 Boće-Zovik-Štrepci
22-02 Grbavica-Gorice

Nedjelja 03.11.2019. godine
06-11 Bukvari-Brčko
10-12 Boće-Šatorovići
13-16 Grčica-Potočari-D. Dubravice
17-20 Grbavica-Krepšić
20-23 Brod-Dubrave-Cerik

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.