Radarske kontrole u periodu od 29.07.2019. do 04.08.2019. godine

739

Na bezbjednost u saobraćaju utiču velike brzine kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 29.07.2019. do 04.08.2019. godine pripadnici Policije će kontrolu brzine kretanja vozila vršiti na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 29.07.2019. godine
06-09 Bukvari-Brčko
10-13 Brod-Dubrave-Cerik
13-17 Obilaznica
17-19 Grbavica-Krepšić
19-21 Petra Kočića
22-02 Bijeljinska

Utorak 30.07.2019. godine
08-11 Grčica-Omerbegovača-Boće-Zovik
13-15:30 Krepšić-Gorice-Grbavica
16:30-20 Bukvik-Dubrave-Cerik
21-24 ulica Nikole Tesle

Srijeda 31.07.2019. godine
06-10 Marković Polje-Krepšić
10-13 Brčko-Brezovo Polje-Bukvari
14-16 D. Brezik-G. Brezik- Stanovi
16-20 Obilaznica
21-23 Grčica-Potočari

Četvrtak 01.08.2019. godine
06-10 Grčica-Potočari-Stanovi
10-13 Brka (naselje)-Gornji Rahić
16:30-20 Obilaznica
22-02 Gorice-Grbavica

Petak 02.08.2019. godine
06-09 Brka (naselje)-Gornji Rahić
10-13 Bukvik-Vitanovići-Ulice
16:30-20 Omerbegovača-Boće-Zovik
20-23 Gredice-Ilićka

Subota 03.08.2019. godine
08-11 Brod-Bukvik-Dubrave
10-13 Grčica-Dizdaruša-Omerbegovača
13-17 Malezijski Put-Bukvik-Dubrave
16-20 Boće-Zovik-Štrepci
22-02 Grbavica-Gorice

Nedjelja 04.08.2019. godine
06-11 Marković Polje-Brčko
10-13 Brka (naselje)-Prutače-Maoča
13-16 Stanovi-Ražljevo
17-20 ul. Bijeljinska
20-23 ul. Dejtonska-Grbavica-Plazulje

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) vrši kontrola brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara, poručuju iz Policije.

Policija će takođe vršiti i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.