Radarske kontrole u periodu od 7.6. – 13.6.2021. godine

28

Na bezbjednost u saobraćaju utiče velika brzina kretanja vozila. Iz tog razloga, Jedinica saobraćajne policije Brčko distrikta BiH vrši kontrolu brzine kretanja vozila, posebno u naseljenim mjestima. Policija raspolaže sa neobilježenim vozilima koja su opremljena uređajem za snimanje prekršaja u pokretu i stacionarnim radarima, te uređajima za sigurno zaustavljanje vozila na putu.

U periodu od 7.6.2021. godine do 13.6.2021. godine pripadnici Policije će kontrolisati brzinu kretanja vozila na sljedećim putnim pravcima:

Ponedjeljak 7.6.2021. godine
06-08 Brka-Rahić-Maoča
09-11 Bukvik-Cerik
15-17 Zaobilaznica
20-23 Brčko-Marković Polje

Utorak 8.6.2021. godine
07-10 Zaobilaznica
10-12 Brčko-Gorice
13-15 Cerik-Arizona
17-19 Brka-G.Rahić-Maoča

Srijeda 9.6.2021. godine
06-08 Grbavica-D.Rahić-Ulice
08-10 Brčko-Potočari-Ražljevo
16-18 Brezovo Polje-Brčko
20-23 Zaobilaznica

Četvrtak 10.6.2021. godine
08-11 Grbavica-Krepšić
10-12 Brod-Bukvik
14-16 Zaobilaznica
21-23 Petra Kočića-Zaima Mušanovića

Petak 11.6.2021. godine
07-09 Omerbegovača-Boće-Štrepci
09-12 Brčko-Marković Polje
14-17 IV Juli-Grčica-Potočari
20-22 Brčko-Gredice

Subota 12.6.2021. godine
06-09 Bukvik-Cerik
08-10 Zaobilaznica
14-16 Brčko-Trnjaci
20-22 Bulevar Mira-Savska

Nedjelja 13.6.2021. godine
07-09 Bijeljinska-Semberska
10-12 Brka-Rahić-Maoča
16-18 Brčko-Bukvik

Osim najavljenih kontrola, vozači bi trebalo da imaju na umu da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u Ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina (Ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (Ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (“Malezijski put”) kontroliše brzina kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.

Policija takođe vrši i nenajavljene kontrole brzine kretanja, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom, koji je pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski samostalno radi i registruje prekršaje.

Brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima i stanju u saobraćaju i poštujte saobraćajne propise, da bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.