Raspisan javni poziv za upis učenika u Osnovnu muzičku školu

100

Osnovna muzička škola u Brčkom raspisala je javni oglas za prijem učenika za novu 2020/2021. školsku godinu.

U pripremljeno odjeljenje biće upisano 30 učenika uzrasta između sedam i osam godina, za instrumentalne odsjeke – klavir, harmonika, flauta, violina i gitara predviđeno je 38 mjesta, a na odsjek solo pjevanje planiran je prijem pet učenika.

“Na instrumentalne odsjeke mogu da se prijave djeca uzrasta od osam do devet godina, a na odsjek solo pjevanja kandidati uzrasta od 14 do 17 godina starosti”, navedeno je u oglasu.

Za sve zainteresovane učenike biće organizovan prijemmni ispit, na kojem se utvrđuju muzičke sposobnosti djeteta – sluh, ritam i muzička memorija.

Prijave za odabrani odsjek roditelji mogu popuniti i predati u prostorijama škole svakog radnog dana od 08:00 – 13:00 h, a uz prijavu prilažu i kopiju rodnog lista djeteta.

Javni oglas otvoren je do 26.05.2020. godine, a datum prijemnog ispita biće objavljen naknadno.