Raspisan oglas za upis djece u Obdanište „Naša djeca“

867

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH raspisalo je oglas za upis djece u Obdanište i zabavište „Naša djeca“ Brčko distrikt BiH, za pedagošku 2019/2020. godinu. Prijave za upis primaće se u objektu „Radost“ u ulici Branislava Nušića br. 14 u Brčkom u periodu od 06. – 31.05.2019. godine.

„Uz popunjenu prijavu, čiji se obrazac može preuzeti u obdaništu, za upis je potrebno priložiti i kopiju rodnog lista djeteta, potvrdu poslodavca o zaposlenju roditelja, ovjerenu kućnu listu, a po prijemu i ljekarsko uvjerenje za dijete. Roditelji, odnosno staratelji djece sa posebnim potrebama obavezni su da uz prijavu prilože i mišljenje ljekara specijaliste i Centra za mentalno zdravlje Brčko“, navodi se u oglasu.

Roditelji / staratelji koji ostvaruju pravo prioriteta, odnosno samohrani roditelji, roditelji invalidi od I do IV kategorije i roditelji korisnici stalne socijalne pomoći dužni su da dostave dokumentaciju kojom dokazuju pravo prioriteta.

S obzirom da su pojedini roditelji ranije predali prijavu za upis djeteta, u obavezi su da potvrde boravak djeteta u narednoj pedagoškoj godini do kraja maja, a ujedno i da prilože potvrdu poslodavca o zaposlenju oba roditelja, odnosno staratelja, navodi se u oglasu.

Dodatne informacije mogu se dobiti u obdaništu, a spiskovi primljenje djece u sva četiri objekta „Radost“ u centru, „Balongrad“  u Ešu, „Lane“ u Grčici i „Sunčica“ u Kolobari, biće istaknuti na ulazima u objekte 24.06.2019. godine.