Rasprava o Budžetu obilježila jučerašnje zasjedanje Skupštine

25

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH juče su razmatrali 25, od ukupno 39 tačaka dnevnog reda treće redovne sjednice ovog saziva Skupštine.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao je da je prijedlog budžeta za 2021. godinu, čiji je iznos 238.227.961 KM, zaokupio najveću pažnju poslanika.

„Vođena je kvalitetna diskusija na osnovu koje će, sasvim sigurno, biti prepoznati prijedlozi koji će se naći u konačnoj knjizi budžeta“, rekao je Milić.

Poslanici su usvojili i Nacrt zakona o dopuni Zakona o radu Brčko distrikta BiH u drugom čitanju.

„Suština je da se riješi pitanje da li se Zakon o radu, u dijelu koji se tiče zamrzavanja radnog odnosa, odnosi na sve ili samo na one radnike koji su u javnom sektoru. Državni službenici, koji radno-pravni status regulišu kroz Zakon o državnoj službi, su u obavezi da podnesu zahtjev za neplaćeno odsustvo, dok se za druge kategorije zaposlenih ta obaveza ne odnosi“, pojasnio je predsjednik Milić.

U drugom čitanju usvojeni su i prijedlozi Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku Brčko distrikta BiH, kao i dva zakona koja se tiču radno-pravnog statusa državnih službenika u javnoj upravi i Stručnoj službi Skupštine.

U prvom čitanju usvojeni su Prijedlog zakona o Sudskoj policiji Brčko distrikta, Nacrt zakona o izmjenama Zakona o implementaciji odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika iz Aneksa 8 Dejtonskom mirovnog sporazuma, kao i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH.

Razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prekršajima Brčko distrikta u prvom čitanju odloženo je do donošenja komplementarnih zakona koji će pratiti ovo zakonsko rješenje.

Za narednu sjednicu odgođena je tačka koja se odnosila na razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH, dok je u dnevni red uvrštena informacija o epidemiološkoj situaciji u Distriktu.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH Sead Šadić rekao je da u Distriktu postoji blaga stagnacija broja zaraženih virusom korona, te da je Krizni štab zdravstva predložio komandantu Štaba za zaštitu i spasavanje Distrikta da i dalje ostanu na snazi mjere koje se već primjenjuju, uz pojačanu inspekcijsku kontrolu.

Na 3. redovnoj sjednici Skupštine Brčko distrikta BiH razmatran je i usvojen prijedlog odluke o prestanku mandata poslanika Edinu Zaimoviću iz SDA i Anti Domiću iz HDZ-a BiH, te su na njihova mjesta imenovani poslanici Benjamin Malkić i Borislav Đulabić, koji su potom dali svečanu izjavu.

Naredno zasjedanje je za 13 dana.