Rebalansom budžeta obezbjeđeno dodatnih 15 miliona KM za više namjena

29

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić izjavio je da nakon izvršenih izmjena nova projekcija prihoda u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2021. godinu iznosi 232.080.442,79 KM.

„Stavili smo na raspolaganje 15.000.000,00 KM. Vlada Distrikta je uspjela da nađe unutrašnje rezerve, nešto preko šest miliona maraka i to smo našli na uštedama na pozicijama plata, materijalnih troškova i izvršili smo određeni prenos sredstava negdje više skoro od devet miliona maraka iz ranijih godina što nam je bio dobar osnov da možemo ispuniti neke svoje tekuće obaveze do konca ove godine”, izjavio je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić po završetku sjednice.

On je istakao da je ovim rebalansom planirano dodatno dva miliona maraka za podsticaj u poljoprivredi što će, kako je rekao, u zbiru za tekuću godinu iznositi 12 miliona maraka.

„Takođe, planirali smo 700.000,00 KM nedostajućih u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu, za podsticaj u privredu uz negdje oko 200.000 KM podrške pomoći JP „Luka Brčko”. Opredijeli smo se i uspjeli smo naći 1.200.000,00 KM za tekuće donacije sportskim klubovima i to je pokušaj da ovu tešku situaciju u kojoj se našao brčanski sport, u smislu finansiranja, pokušamo sanirati. Ukazala se potreba, a i naša je obaveza, da djelujemo prema JZU „Zdravstveni centar Brčko” sa milion maraka dodatnih sredstava kako bi mogli provesti do kraja finansijski plan i osigurati da JZU, posebno sada u pripremi borbe za četvrti talas protiv pandemije, imaju dovoljno sredstava. Dodatno smo podržali i Pododjeljenje za javno zdravstvo u smislu obaveza prema protokolu koji smo uspostavili i planu vakcinacije”, obrazložio je gradonačelnik.

Rekao je i da je jedan milion maraka preusmjeren Policiji Brčko distrikta BiH da bi mogli zagrijavati prostorije nove zgrade Policije, ali i da bi obezbjedili druga materijalno-tehnička sredstva. Gradonačelnik je dodao da su se u ovom rebalansu našla i sredstva za izgradnju Gradskog stadiona.

„Izvršili smo jedan prenos sredstava s drugih kapitalnih pozicija prema zajedničkoj zbirnoj poziciji za raspisivanjem novog tendera za izgradnju Gradskog stadiona i tu je još dodatnih 1.650.000, 00 KM sredstva koja su nam potrebna jer prethodni tender je pao zbog povećanja cijena građevinskog materijala. Takođe, Direkcija za finansije dobiće 500.000,00 KM za nabavku softvera za Poresku upravu da bi se krenulo sa primjenom Zakona o igrama na sreću i konačno počeo obezbjeđivati prihod i po tom osnovu. Za Arhiv u Odjeljenju za javni registar smo planirali 100.000,00 KM za nabavku softvera i hardvera. Takođe, i Odjeljenju za komunalne poslove izdvojili smo 100.000,00 KM da bi se obnovila ukrasna rasvjeta. Na moju inicijativu planirano je i 80.000,00 KM za klizalište na Trgu mladih”, izjavio je na konferenciji za medije gradonačelnik Esed Kadrić.