Šansa za posao – program samozapošljavanja u poljoprivredi

56

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Odluku o odobravanju programa samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2020. godini.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH Perica Burgić rekao je na konferenciji za medije da je svrha Programa samozapošljavanja u poljoprivredi doprinos razvoju poljoprivrede Distrikta u vidu finansijske podrške za lica koja žele započeti ili su već započela poljoprivrednu proizvodnju, kroz stvaranje uslova za samozapošljavanje lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i lica koja su registrovala poslovnu djelatnost u 2020. godini na području Distrikta s tim da su se, kako je objasnio, prije registracije poslovne djelatnosti ta lica vodila na evidenciji Zavoda kao lica koja aktivno traže zaposlenje.

„Za realizaciju Programa obezbjeđen je iznos sredstava od 500.000,00 KM i iznos po jednom projektu za aplikante ne može biti veći od 20.000,00 KM. Oko 25 novih poljoprivrednih proizvođača će svoje biznis planove podnositi, komisije će ocjenjivati, a nakon toga sredstva će dobiti da bi počeli sa svojim biznisom. Takođe, vršiće se obuke i nadamo se da će do juna mjeseca iduće godine sve biti završeno. Kriterijumi su skoro isti kao i za 2019. godinu, s tim što će sada prednost imati ljudi koji su mlađi od 30 godina. Nadamo se da će Zavod uskoro prihvatiti ova sredstva, koja će biti prebačena iz Odjeljenja za poljoprivredu, kao i sve druge aktivnost – od javnog poziva pa nadalje”, rekao je Burgić.