Saopštenje menadžmenta JZU “Zdravstveni centar Brčko” povodom optužbe direktora

148

Zbog velikog broja zainteresovanih lica za stručno osposobljavanje kako bi mogli polagati stručni ispit, pored mogućnosti javnog poziva menadžment se odlučio da realizuje i još jednu mogućnost stručnog osposobljavanja u ustanovi na način da zainteresirana lica lično podnose molbu, ista se odobri, zatim potpiše ugovor o stručnom osposobljavanju, gdje su strane upoznate o pravima i obavezama.

Ovaj model se uzeo iz razloga što se najčešće koristi u širem okruženju. Novonastala situacija dovela je javnost u zabludu, da je neko prisvajao sebi novac što nije istina, naprotiv novac je išao u prihodovnu stranu Javne zdravstvene ustanove “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt BiH.

Moramo istaći da niko nije imao ličnu korist već samo prihod našoj ustanovi od stručnih osposobljavanja koja smo omogućili, na lični zahtjev, zaintersiranim  licima. Praksu stručnog osposobljavanja  putem molbe u našoj ustanovi smo prekinuli nakon inspekcijskog nadzora gdje smo samo dobili preporuke bez prekršaja.

Naša ustanova, u tom periodu i u prethodnom, ali i dalje pruža mogućnost obavljanje volonterskog staža ali isključivo putem javnog poziva.  Također i dalje imamo pritisak javnosti za stručno osposobljavanje na lični zahtjev kako naših građana iz Brčko distrikta BiH kao i okruženja, koji iz svojih razloga ne
mogu čekati javni poziv. Sva zaintersirana lica koja su  podnijela zahtjev i potpisali ugovor o stručnom osposobljavanju, te plaćali nadokandu ustanovi su imali mogućnost da čekaju javni poziv, međutim oni su dobrovoljno i lično podnosili molbe da obave praksu u našoj ustanovi i da to plate, jer su imali interes da polažu stručni ispit.

Apelujemo na građane, institucije, pojedince da se suzdrže iznošenja neistinitih činjenica, da nikoga ne osuđuju prije okončanja pravnog procesa tj. presude. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

Menadžment JZU “Zdravstveni centar Brčko” i ovom prilikom želi da istakne da ima puno povjerenje u pravosudne institucije.

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime