Šef Misije OSCE-a u BiH u posjeti Distriktu

32

Šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton i zamjenik gradonačelnika Brčko distrikta BiH Anto Domić održali su danas radni sastanak u Gradskoj vijećnici u Brčkom.

„Ambasador Berton je pohvalio saradnju s Vladom Brčko distrikta BiH. Teme razgovora bile su i programi aktivne borbe protiv korupcije te prevencija borbe protiv korupcije. Razgovarano je i o implementaciji Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja koji je do sada vrlo uspješno implementiran u Brčkom, kao i o ostalim aktuelnim temama s područja Brčko distrikta BiH,“ saopšteno je kratko iz Kancelarije gradonačelnika.

Berton je razgovarao i sa presjednikom Skupštine Brčko distrikta BiH Esedom Kadrićem.

Razgovarali su o dosadašnjoj i budućoj saradnji Skupštine i njenih radnih tijela sa Misijom OSCE-a u BiH i konstatovali su da je dosadašnja saradnja bila veoma dobra.

„Prvenstveno je istaknuta dobra saradnja sa Komisijom za zaštitu ljudskih prava i Komisijom za borbu protiv korupcije. Zanimao se za uspostavljanje nezavisnog tijela za borbu protiv korupcije i ja sam ga informisao da bismo vrlo brzo, već u narednih desetak dana, mogli doći do odluke koliko će osoba biti angažovano u toj kancelariji i kada će početi sa radom“, rekao je predsjednik Kadrić.

Šef Misije OSCE-a Bruce Berton pohvalio je dosadašnju saradnju i zajedničke rezultate u povećanoj interakciji Skupštine s građanima. Posebno je naglasio doprinos koji je na tom planu dala Komisija za ljudska prava kroz različite aktivnosti provedene u saradnji s nevladinim sektorom, saopšteno je iz Skupštine Brčko distrikta BiH.