Skupština Distrikta prekinuta kod izmjena i dopuna Budžeta za 2019. godinu

89

Jučerašnje zasijedanje Skupštine Brčko distrikta BiH okarakterisalo je stalno odgađanje, te je zasijedanje počelo tek u popodnevnim časovima.

Poslanici su usvojili Zakon o dopunama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH. Po hitnom postupku usvojen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Brčko distrikta, kojim je između ostalog propisano, da će se prilikom penzionisanja policijskih službenika u skladu s entitetskim propisima penzijsko-invalidskog osiguranja poseban staž u dvostrukom trajanju i period od 18.09.1991. godine do 19.06.1996. godine s efektivnim trajanjem računati samo na zahtjev i uz pisanu saglasnost policijskog službenika. Usvojen je i Zaključak kojim je Skupština utvrdila da postoji uvjerljiv javni interes da odredba člana 35 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima koji se odnosi na prelaznu odredbu o prestanku radnog odnosa radi penzionisanja ima retroaktivno dejstvo. Po hitnom postupku usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Policiji Brčko distrikt BiH, a razmatran je i Izvještaj o radu ovdašnjeg Tužilaštva za proteklu godinu.

Advokati ipak u sistemu fiskalizacije

Poslanici su usvojili zaključak da u skladu sa prihaćenim odredbama Zakona o fiskalizaciji, Zakon u potpunosti mora biti primjenjen, što znači da, u ovom trenutku, u sistem fiskalizacije moraju ući i brčanski advokati, koji su zbog ove odredbe više od mjesec dana u štrajku.

Imenovan v.d. za instituciju Zavod za razvoj

Poslanici su jednoglasno prihvatili prijedlog nadležne skupštinske komisije da se za vršioca dužnosti direktora Zavoda za izgradnju, planiranje i razvoj grada, koji inače još nije formiran, imenuje Ismet Dedeić.

Rebalans Budžeta 19. juna

Rebalans Budžeta Brčko distrikta BiH za ovu godinu biće razmatran na nastavku sjednice, koja je prekinuta sinoć u večernjim časovima. Nastavak je zakazan za narednu srijedu 19. juna. Rebalans Budžeta je potreban zbog 15 miliona viška prihoda nad rashodima.