Skupština donijela program mjera u oblasti zdravstva i usvojila više zakona

46

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH usvojili Zaključak o programu mjera s rokovima i odgovornim institucijama u oblasti javnog zdravstva Brčko distrikta BiH.

Zaključkom je precizirano 16 mjera koje se odnose na organizaciono i kadrovsko jačanje, nabavku medicinskih aparata i donošenje akata koji treba da urede pitanja u oblastima gdje to nije urađeno, poput prikupljanja novčanih priloga u humanitarne svrhe.

Za realizaciju Zaključka s utvrđenim rokovima zaduženi su Vlada, nadležno Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Fond zdravstvenog osiguranja i Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“.

Poslanici su takođe razmatrali i Informaciju o aktivnostima Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH u vezi sa prevencijom zarazne bolesti izazvane virusom korona.

U prvom čitanju usvojen je i Nacrt zakona o udruženjima i fondacijama, kojim se nastoji urediti oblast dodjele grantova. Donesena je odluka da se između dva čitanja o ovom zakonu 3. septembra 2020. godine obavi javna rasprava. Kao prateći zakon usvojen je i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o inspekcijama, kojim se uvodi inspektor za udruženja i fondacije.
Usvojen je i Nacrt zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina, o kojem će, takođe, između dva čitanja, biti obavljena javna rasprava, koja je zakazana za 8. septembar 2020. godine.
Poslanici su usvojili Zakon o mirnom okupljanju, a po hitnom postupku je donesen i Zakon o javnim priredbama.

Po hitnom postupku donesen je Zakon o izmjeni Zakona o stečaju, a usvojeni su i Zakon o izmjeni Zakona o prostornom planiranju i građenju i Zakon o dopuni Zakona o dječijoj zaštiti Brčko distrikta BiH.

Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o vodama odloženo je da bi se prethodno pribavila mišljenja zainteresovanih strana i obavila javna rasprava. Odloženo je i usvajanje Nacrta zakona o izmjenama Zakona o podsticaju u privredi.

Zasijedanje se nastavlja u ponedjeljak 3. avgusta, a u četvrtak će biti organizovana vanredna sjednica zbog rebalansa budžeta.