Skupština naložila izmjene akata kojima se reguliše davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

39

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH su donijeli Zaključak u vezi s Informacijom o postupku licitacije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Brčko distrikta BiH. Skupština je naložila gradonačelniku Brčko distrikta BiH poništenje javnog konkursa za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup. Zaključkom su obavezani Kancelarija za upravljanje javnom imovinom i nadležna odjeljenja Vlade da u roku od četrdeset pet dana pripreme izmjene svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se uređuju Registar poljoprivrednih zemljišta, prijave na Zavod za zapošljavanje, pravna regulativa statusa lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao i propise kojima se reguliše davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta.

„Prepoznali smo da veći broj pravnih lica koja su materijalno snažnija mogu zauzeti sve zemljište u vlasništvu Distrikta, a naš cilj je da se na pravedan i ravnomjeran način zemljište dodijeli svima“,  rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili izmjene i dopune seta zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama Brčko distrikta BiH. U prvom čitanju je usvojen Nacrt zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u organima uprave Distrikta.

Sa dvadeset jednim amandmanom Skupština je usvojila Zakon o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH.

Esed Kadrić, predsjednik Skupštine rekao je da će usvajanjem ovog zakona i formiranjem Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH biti u poziciji da kvalitetnije, brže i stručnije priprema prostorno-plansku dokumentaciju i projekte za javne i infrastrukturne projekte.

Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog izrazio je uvjerenje da će s početkom rada ova institucija dati značajan doprinos razvoju Brčko distrikta BiH i istakao da će sve što zavod bude radio biti zasnovano na odlukama Skupštine i Vlade.

Rasprava o Informaciji o stanju privrede na području Brčko distrikta BiH, s osvrtom na učinke podsticaja koji se isplaćuju privrednim subjektima u Distriktu, koja je bila i  posljednja tačka dnevnog reda 47. redovne sjednice, biće obavljena na sjednici Skupštine koja će biti 15. maja 2019. godine.