Skupština odobrila da se nagrade zdravstveni radnici koji su direktno angažovani u borbi protiv COVID-19

286

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH su po hitnom postupku usvojili Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine, čime su stvoreni uslovi za održavanje online sjednica, kada to posebne okolnosti zahtijevaju.
Razmatrana je Informacija o aktivnostima Kriznog štaba u vezi s prevencijom zarazne bolesti virusa korona. Tokom diskusija poslanici su najviše insistirali na potrebi masovnog testiranju građana i preispitivanju naredbi o dužini trajanja karantina i samoizolacije.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Akif Pezerović rekao je da masovno testiranje ne zavisi samo od broja testova nego i od kapaciteta laboratorije u UKC Tuzla gdje se rade analize uzoraka iz Brčko distrikta.

„U postupku je nabavka uređaja za testiranje nakon čega ćemo biti u povoljnijoj situaciji nego sada i krenuti u masovno testiranje. Imali smo i sugestije da Krizni štab u konsultacijama sa strukom razmotri period karantina i samoizolacije od ukupno dvadeset osam dana koji je u entitetima četrnaest dana“, rekao je Pezerović.
Uz saglasnost na Odluku o rasporedu viška prihoda nad rashodima JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Skupština je podržala i prijedlog Upravnog odbora ove ustanove da se nagrade svi radnici koji su direktno angažovani u borbi protiv virusa COVID-19.

„Podržali smo prijedlog Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove, s tim da smo zaključili da oni nađu metod i način na koji će predložiti sve one zaposlene koji su dodatno angažovani i izloženi su opasnosti. Zdravstveni radnici zaslužuju dodatni stimulans, a u kom obliku će to biti, predložiće Upravni odbor“, rekao je potpredsjednik Skupštine Ivo Filipović.

Saglasnost poslanika Skupštine dobila je i Odluka o određivanju cijene rada u JP „Luka Brčko“ kao i Pravilnik o platama i drugim naknadama zaposlenih u ovom preduzeću.

Usvojen je Izvještaj o radu Policije Brčko distrikta za 2019. godinu, Izvještaj o ocjeni rada šefa Policije kao i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor šefa i zamjenika šefa Policije u prošloj godini.

Poslanici su dali saglasnost i na više akata JP „Radio Brčko“ i donijeli nekoliko odluka o utvrđivanju javnog interesa.

Pred poslanicima se našla i Informacija o isplati podsticaja u poljoprivredi za 2019. godinu.
Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Perica Burgić rekao je da nema sredstava za potpunu isplatu podsticaja.

„Nedostajuća sredstva su 1,5 miliona KM. Stav Odjeljenja je da se taj iznos rebalansira iz podsticaja za 2020. godinu čime bi se obezbijedila potpuna isplata. Treba donijeti i odgovarajuću odluku o isplati 20 odsto sredstava korisnicima kojima je već isplaćeno 80 posto podsticaja kako bi korisnici što brže došli do novca“, rekao je Burgić.

Razmatrana je i Informacija o načinu obračuna utroška električne energije za mart 2020. godine i mogućnosti korekcije računa. Pomoćnik direktora JP „Komunalno Brčko“ Majazudin Vehabović rekao je da će očitanje stvarnog stanja na terenu omogućiti da se izvrši poravnanje i otklone eventualne greške.

„Zaključeno je da se poravnaju računi za treći i četvrti mjesec, nikako na štetu građana niti JP „Komunalno Brčko“. Građani koji su platili veće račune neće biti oštećeni jer će se sa računima u aprilu oni izravnati u skladu s potrošnjom električne energije“, rekao je potpredsjednik Skupštine Ivo Filipović.