Skupština podržala kreditno zaduženje za Luku, otvorena rasprava o nacrtu Zakona o radu – nastavak sjednice u petak od 13h

61

Poslanici Skupštine Brčko distrikta usvojili su u nastavku 42. redovne sjednice Nacrt zakona o  planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH u prvom čitanju. O Nacrtu ovog zakona bit će provedena javna i stručna rasprava koja će prema usvojenoj Odluci biti održana u Skupštini u utorak 19. marta u 17 sati i u srijedu 20. marta u 13 sati.

Podržan je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju, u prvom čitanju, na prijedlog poslanika Uroša Vojnovića.

Skupština je usvojila Zakon o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH kao i program rada Vlade Brčko distrikta za 2019. godinu kojim se, između ostalog, predviđa donošenje 56 zakona među kojima je novi zakon o radu, novi zakon o budžetu koji će omogućiti programsko budžetiranje, kao i set zakona koji se tiču izvora električne energije i energetske efikasnosti.

Usvojen je izvještaj o provedenoj proceduri za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora JZU “Zdravstveni centar“ Brčko i Odluka kojom se u nadzorni odbor ove ustanove imenuju Franjo Stjepanović, iz reda državnih službenika zaposlenih u organima uprave, Emir Hajdarević, iz reda zaposlenih u Fondu i Tanja Blagojević iz reda korisnika zdravstvenih usluga.

Poslanici su usvojili izvještaj o radu Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH u 2018. godini, a razmatran je i Zaključak o realizaciji kapitalnih projekata kojim je zadužena Vlada Brčko distrikta BiH da u roku od 15 dana identifikuje probleme u realizaciji kapitalnih projekata s aspekta zakonskih propisa i organizacije poslova i da Skupštini dostavi izvještaj s prijedlogom izmjena i dopuna propisa kojim će se omogućiti efikasnija realizacija kapitalnih projekata. Odjeljenje za javne poslove i Odjeljenje za komunalne poslove zaduženi su da u saradnji s javnim preduzećima u roku od 60 dana predlože rješenja koja će omogućiti efikasniju realizaciju kapitalnih projekata. Skupština će prilikom konačnog usvajanja budžeta za 2019. godinu dati prioritet projektima za koje je obezbijeđena projektno-tehnička dokumentacija i za koje su riješeni imovinskopravni odnosi, navodi se u Zaključku.

Nakon 42., Skupština Brčko distrikta započela je 43. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrana i usvojena Odluka o zaduženju Brčko distrikta BiH po projektu „Luka Brčko“ u iznosu od 10 miliona evra s kamatnom stopom od 1%, rokom otplate od 15 godina i grace periodom od tri godine. Takođe, Vlada je zadužena da od predstavnika Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, Direkcije za finansije, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, Odjeljenja za javni registar, Odjeljenja za javne poslove, Odjeljenja za komunalne poslove  i predstavnika javnih preduzeća „Komunalno Brčko“ i „Luka Brčko“ formira Koordinaciono tijelo koje će pratiti pripremu projekta „Luka Brčko“ i o tome izvještavati nadležne skupštinske komisije svakih petnaest dana.

Razmatran je i u prvom čitanju usvojen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju na prijedlog poslanika Eseda Kadrića, a otvorena je i rasprava o Nacrtu zakona o radu koja će biti nastavljena u petak 15. marta 2019. godine  u 13 sati.