Skupština potvrdila Kladje za lokaciju Centra za upravljanje otpadom – mještani negoduju

168

Nakon što je prošle sedmice, 24. januara, Vlada Distrikta usvojila zaključak kojim se određuje lokacija Kladje na teritoriji Donjeg Rahića za novi, kako su ga nazvali, centar za upravljanje otpadom, ovu odluku podržala je i Skupština Distrikta na juče održanoj vanrednoj sjednici.

Za odluku je glasao 21 poslanik, četiri su bila protiv, a dva suzdržana.

Ova odluka je najkonkretniji potez izvršne i zakovodavne vlasti u posljednjh 10 godina na rješavanju pitanja odlaganja otpada na području Distrikta i zatvaranja postojeće gradske deponije. Proces zatvaranja postojeće deponije trajaće nekoliko godina, što će biti projektno definisano, a novi centar za upravljanje otpadom trebalo bi da negativni uticaj na životnu sredinu svede na najmanju moguću mjeru.

„Taj centar bi isključivao sanitarnu deponiju i bio bi klasični centar za upravljanje otpadom gdje bi se komunalni miješani otpad odvajao na frakcije koje bi se kasnije koristile za reciklažu, kao goriva za razne objekte kao što su cementare, termoelektrane i sl., a organski dio bi se prerađivao u kompost, odnosno zemlju za potrebe staklenika, plastenika itd., s ciljem da se negativni uticaj na životnu sredinu svede na najmanju moguću mjeru. Sadašnja deponija nalazi se 50 m od rijeke Save, takođe deponija je 2 km vazdušne linije od centra grada i ona je odavno trebalo da bude riješena“, rekao je Zoran Bulatović, šef Odjeljenja za komunalne poslove u Vladi Distrikta

„Veoma sam zadovoljan činjenicom da smo pitanje lokacije „Centra za upravljanje čvrstim otpadom“ konačno odlukom parlamenta riješili. Ova odluka, na neki način, pokazuje, bez obzira na protivljenje nekih opozicionih zastupnika, što vidim kao njihovu želju za ubiranjem političkih poena, da ova parlamentarna većina, koju čine predstavnici sva tri naroda, ima kapaciteta za usaglašavanje i ovakvih stavova, koji inače nisu mogli biti dogovoreni, ni prije deset ili petnaest godina, kada je ovdje aktivno radila Kancelarija OHR-a i supervizor za Brčko“, rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH.

Međutim, mještani sedam mjesnih zajednica – Donji Rahić, Ulović, Lipovac, Krepšić, Grbavica, Gorice i Bukovac su protiv izgradnje ovog centra na lokaciji Kladje, što su javno objavili, obraćajući se gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika za sastanak.

“Uvažamo i podržavamo napore Vlade Brčko distrikta BiH na iznalaženju lokacije za izgradnju Centra za upravljanje otpadom, ali ni u kojem slučaju ne podržavamo odabir lokacije Kladje KO Donji Rahić, te bilo kojih lokacija kojima bi bilo ugroženo zdravlje, vodosnabdijevanje pitkom vodom i egzistencija stanovništva naših mjesnih zajednica”, navedeno je u dopisu kojeg su potpisali predstavnici nabrojanih sedam mjesnih zajednica.

Oni kažu da mještani nisu bili konsultovani za odabir moguće lokacije za zbrinjavanje otpada, što je trebalo da se realizuje putem javnih rasprava, te zahtijevaju hitan sastanak sa čelnim ljudima Distrikta, traže obustavu svih aktivnosti u vezi sa izgradnjom centra za upravljanje otpadom i traže da se lokalitet Kladje isključi iz sve dokumentacije kao potencijalno odlagalište.