Skupština usvojila Odluku o privremenom finansiranju budžetskih organizacija

45

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je Odluku o privremenom finansiranju odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH od 1. januara do 31. marta 2019. godine u iznosu od 48.452.658,88 KM.

Početkom decembra Vlada je procijenila da se Budžet ne može usvojiti do kraja kalendarske godine, iako su ranije obećavali da do toga neće doći, te su usvojili Odluku o privremenom finansiranju, koju je sada potvrdila i Skupština, te Budžet Distrikta za 2019. godinu može biti usvojen u naredna tri mjeseca.

Poslanici su podržali i Odluku o usvajanju amandmana na Budžet Brčko distrikta BiH za 2018. godinu, kao i Odluku o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH za 2019.godinu, koja će, kao i ranijih godina, iznositi 0,05% na poreznu osnovicu.

Osim ovih, doneseno je i nekoliko odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH za izgradnju puteva i ulica.

Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju, a razmatran je i u prvom čitanju usvojen Nacrt zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH.

Poslanici su dali saglasnost i na nekoliko planova javnih preduzeća, te izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta.