Službenici “Bobar banke” iz Brčkog, pet i pol godina zatvora

54

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH dokazalo je optužbe protiv službenice „Bobar“ banke Jele Cvijanović (39) iz Brčkog, koju je ranije optužilo da je s računa većeg broja klijenata filijale ove banke u Brčkom nezakonito prisvojila blizu 250 000 KM. Nakon provedenog glavnog pretresa po optužbama za zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja i krivotvorenje službene isprave unutar perioda od šest godina Osnovni sud Distrikta oglasio je Cvijanovićevu krivom po svim tačkama optužnice. Ona je za krivična djela korupcije počinjena u „Bobar banci“ u periodu od 2003. do 2009.godine nepravosnažno osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i šest mjeseci. Prethodno su joj utvrđene pojedinačne kazne zatvora od četiri i pol godine za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja odnosno od jedne godine i šest mjeseci za krivotvorenje službene isprave.

Optužnicom iz 2014.godine Jela Cvijanović optužena je u preko dvadeset tačaka da je pri obavljanju poslova platnog prometa i poslova štednje „Bobar banci“ a.d. Bijeljina, Filijala Brčko, oštetila više od četrdeset klijenata banke. Njoj je stavljeno na teret da je umjesto da ga prenese na račune prema nalozima klijenata novac uzimala za sebe zadržavajući pojedinačne iznose i do dvadeset dvije hiljade eura. Ona je s ciljem prikrivanja nezakonitih transakcija krivotvoreći potpise neovlašteno vršila prenos novca s jednog računa na drugi tako što bi novac komitenta, koji bi prethodno isplatila sebi, u jednom broju slučajeva namirivala novcem drugih komitenata. Među oštećenima je najveći broj kineskih državljana s boravkom u BiH, od kojih je Cvijanovićeva najčešće prisvajala iznose od po deset hiljada eura namijenjenih međunarodnom platnom prometu. S druge strane, od određenog broja građana Distrikta ona je prisvajala novčane iznose uglavnom namijenjene unutrašnjem platnom prometu, dok je, pak u samo jednoj međunarodnoj platnoj transkaciji od oštećenog građanina nezakonito oduzela dvadeset hiljada američkih dolara – navedeno je u optužnici.

Čitajući pred sudom više od pet stotina materijalnih dokaza i saslušavši iskaze preko dvadeset oštećenih Tužilaštvo je tokom glavnom pretresa dokazalo da je optužena na način opisan u optužnici pribavila sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 246.825,45 KM, dok je istovremeno oštećenima nanijela štetu u ukupnom iznosu od 325. 538,81 KM. Donošenjem i objavom osuđujuće presude Sud je prihvatio da je Cvijanovićeva kao odgovorno lice u Brčko distriktu BiH iskorištavanjem svojih službenih ovlaštenja pribavila sebi korist, a drugome štetu, u iznosu od preko pedeset hiljada konvertibilnih maraka, čime je počinila najteži oblik krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja (iz člana 377 stav (3) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH). Istovremeno, prihvaćena je i kvalifikacija o unosu neistinitih podataka u poslovnu ispravu i upotrebi neistinitih isprava u poslovanju, što je okvalificirano kao krivično djelo krivotvorenja službene isprave (iz člana 383 stav (2) Krivičnog zakona).

Kazna zatvora izrečena Jeli Cvijanović najviša je do sada izrečena kazna za korupciju u Brčko distriktu BiH, uključujući korupciju i u javnom i u privatnom sektoru. Najviša kazna za krivična djela ove vrste u javnom sektoru od tri i pol godine zatvora izrečena je sredinom godine direktoru Ureda za upravljanje javnom imovinom Mironu Buri. Presude Cvijanovićevoj i Buri nisu pravosnažne.

OSTAVI KOMENTAR

Unesite komentar
Unesite Vaše ime