Sredstva od prodaje markica usmjerena za đačke užine

29

Crveni krst Brčko distrikta BiH realizovao je i ove godine u okviru obilježavanja “Nedjelje Crvenog krsta” aktivnost distribucije i prodaje markica po simboličnoj cijeni od 0,50 KM, a novac prikupljen u akciji simboličnog naziva “Ljubav u službi humanosti” biće preusmjeren za užinu djece školskog uzrasta iz socijalno ugroženih kategorija. Ovu aktivnost brčanski Crveni krst provodi već desetu godinu.

Distribucija markica regulisana je Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa BiH, gdje je u članu 18. navedeno da su za “vrijeme trajanja Nedjelje Crvenog krsta BiH i Nedjelje borbe protiv tuberkuloze, pravna i fizička lica dužna prodati markice koje za tu priliku štampa i distribuira nadležni organ Društva, u korist Društva”.

Crveni krst Brčko distrikta BiH ne provodi, kako kažu, inspekcijsku kontrolu, ali se trude da sa pravnim i fizičkim licima razgovaraju i upoznaju ih sa ovom odredbom zakona, te se svake godine povećava broj subjekata koji su uključeni u ovu aktivnost. Dok, sa druge strane, ima i lica koja se samostalno javljaju i podržavaju akciju jer imaju izgrađen osjećaj društvene odgovornosti i humanosti.

“Mi smo odlučili da ova sredstva, čije prikupljanje je obavezno, usmjerimo u nešto što je transparetno i što svako može da provjeri. U suštini  Crveni krst je tu samo jedan posrednički sistem, kažemo koliko novca imaju na raspolaganju za ove svrhe, a škole i nastavnici određuju koja su to djeca koja će dobiti ovu užinu“, rekao je Denis Šehanović, sekretar Crvenog krsta Brčko distrikta BiH.

U ovoj akciji je distribuirano oko 20.000 markica i prikupljeno oko 10.000 maraka za između 22.000 i 25.000 užina na godišnjem nivou, a sa istim iznosom očekuju i podršku Vlade Brčko distrikta BiH početkom naredne školske godine.

Određenim procjenama došlo se do zaključka da bi na godišnjem nivou za užine sve djece koja pohađaju osnovne i srednje škole u Brčkom iz socijalno ugroženih kategorija bilo potrebno oko 70.000 maraka.