Stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

140

„Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak stupio je na snagu danas, 3.7.2020. godine, i primjenjivaće se na odredbe koje predstavljaju izmjene postojećeg zakona“, izjavio je na konferenciji za medije direktor Poreske uprave Brčko distrikta BiH Miodrag Trifković.

On je istakao da se ove odredbe uglavnom odnose na oslobađajuće faktore kada je riječ o oporezivanju plata i druge vrste nesamostalnog rada kao i vrste dohodaka.

„Osnovni oslobođeni iznos kroz ovaj zakon koji je donijela Skupština Brčko distrikta BiH povećali smo s 300 KM na 500 KM. S obzirom da je taj koeficijent povećan na 500 KM, on je implicirao povećanje praktično i onih koeficijenata koji se odnose na izdržavane članove. Taj koeficijent je 0,5 i onda više neće biti 150 KM, nego 250 KM. Sve ove odredbe odnose se na isplatu plate od datuma stupanja na snagu i sve isplate koje su se desile krajem juna i počekom ovog mjeseca nisu mogle uzeti u obzir ove uvećane iznose, nego su morali postupati po tada važećem zakonu“, rekao je Trifković dodajući da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak došlo do još nekih izmjena.

„Kada je riječ o roditeljima koji su se u dosadašnjem zakonu uvrštavali u oslobađajuće, odnosno izdržavane članove, sada je ovaj zakon roditelje ukinuo kao izdržavane članove. Ovim izmjenama se napravio napredak u smislu priznavanja olakšice kada su u pitanju izdržavana djeca. U dosadašnjem zakonu je stajalo da će se djeca smatrati izdržavanim ukoliko su na redovnom školovanju i to do 27. godine života. Zakon je pretrpio izmjenu, te se izdržavanim članovima smatraju djeca, naravno ako su nezaposlena i bez obzira da li su na redovnom školovanju ili su to redovno školovanje okončali, a sve do 27. godine života“, kazao je Trifković.

Ovaj zakon je također obuhvatio i priznavanje olakšice kod nerezidenata, lica koja su zaposlena u Distriktu, a svoje prebivalište imaju u entitetima ili nekim susjednim državama.

„Oni su po ovom zakonu dobili pravo na osnovni lični odbitak od 500 KM, ali nisu dobili prava ovih izdržavanih članova i dodatne koeficijente nemaju. Da bi ostvarili ta prava dužni su doći u Poreznu upravu, otvoriti poreznu karticu i takvu ovjerenu karticu od naše Porezne uprave mogu odnijeti svom poslodavcu u Distriktu. Ne mogu donositi nikakav prepis ili porezne kartice iz entiteta i smatrati da će moći ostvariti ova prava. Svi oni koji su imali djecu pa su ih odjavili zbog toga što su djeca završila redovno školovanje, a nisu navršili 27 godina života, mogu se ponovo vratiti u Poresku upravu i prijaviti ih“, kazao je Trifković.

On je naglasio da je ovim zakonom napravljen još jedan napredak u vezi s toplim obrokom.

„Mi smo išli na to da se praktično privrednicima Distrikta izađe u susret, a samim tim i radnici imaju veću mogućnost da dobiju topli obrok. U ovom slučaju zakon je rekao da topli obrok neće biti oporezovan do visine od 7 KM. Sve ove odredbe su vezane članom 28. i 29. navedenog zakona na način da se na dan isplate primjenjuju sve ove odredbe. Sve ove informacije se nalaze na stranici Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, a mogu nas kontaktirati i putem telefona kako bi se informisali“, kazao je Trifković.