Supervizor za Brčko boravio u dvodnevnoj posjeti Distriktu

108

Od početka godine, prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH i supervizor za Brčko Michael Scanlan posjetio je Brčko distrikt BiH peti put, razgovaravši i ovaj put sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, političkih partija, privrednicima i predstavnicima drugih organizacija.

Za razliku od nekoliko posljednjih supervizora, u javnosti se stiče utisak da supervizor Scanlan zaista želi da da doprinos poboljšanju stanja u Brčko distriktu BiH, u svim sferama i da iskoristi svoju poziciju da, u okviru svojih ovlaštenja, da doprinos vraćanju Distrikta na pravi put, onaj koji je zamišljen kada je supervizija i uspostavljena.

Tokom posljednjeg dvodnevnog boravka u Brčkom, razgovarao je sa direktorom Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Matom Lučićem.

“Fiskalizacija u Brčko Distriktu biće završena ovog mjeseca i ja čestitam Direkciji za financije Brčko Distrikta na uloženim naporima. Fiskalizacijom će se ojačati vladavina prava, izjednačiti uslovi za poslovanje i obezbjediti da se paralelno sa rastom privatnog sektora precizno utvrde novi nivoi potrošnje za eventualna buduća podešavanja koeficijenta za raspodjelu prihoda. Ovo je značajan korak u postavljanju temelja za bolju budućnost i borbu protiv sve češćeg mišljenja da jedino emigracija može obezbjediti sigurnu i prosperitetnu budućnost”, izjavio je supervizor za Scanlan nakon sastanka sa Lučićem.

U razgovoru sa sa predstavnicima vlasti Brčko distrikta BiH naglasio je značaj usvajanja novog Zakona o budžetu nakon ljetne pauze, da bi se obezbjedilo da finansiranje bude ne samo transparentno, nego i svrsishodno i u službi unapređenja bezbjednosti, javnih usluga i ekonomskog rasta u Distriktu.

Tokom sastanaka sa predstavnicima nekoliko političkih stranaka, upoznao ih o sadržaju razgovora sa predstavnicima političkih stranaka tokom ranijih posjeta, odnosno o potrebi postojanja jedinstva u ponovnom pozicioniranju Brčkog kao uspješnog modela. “Nažalost, u nekoliko posljednjih godina, političari su zaboravili da javni interes mora biti na prvom mjestu”, naglasio je supervizor kao glavni problem. On je dodao da je “najveća obaveza svih javnih funkcionera, bilo izabranih zvaničnika bilo državnih službenika, da omoguće efikasno i uspješno funkcionisanje institucija u Distriktu koje su u službi građana”.

On se takođe sastao sa predstavnicima nekoliko privrednih udruženja, kao i rukovodstvom Javnog preduzeća “Komunalno Brčko” da bi procijenio, na osnovu sastanaka koje je nedavno održao sa predstavnicima nadležnih entitetskih vlasti i elektroprivreda, kako se može poboljšati sigurnost snabdijevanja električnom energijom u Brčko distriktu BiH.

Supervizor Scanlan obišao je i lokaciju mosta Brčko-Gunja da bi vidio stanje mosta koji je sada zatvoren za saobraćaj teretnih vozila.

“Pozdravljam inicijativu vlasti Distrikta da uspostave koordinaciju sa odgovarajućim predstavnicima vlasti u Hrvatskoj i dogovore se o zajedničkom pristupu u cilju brže rekonstrukcije mosta, uključujući i korištenje javnih sredstava Brčko distrikta BiH. Ovo je izuzetno hitan projekat za Distrikt i ja ću se i dalje zalagati na svim nivoima i na obje strane rijeke za njegovu brzu implementaciju”, zaključio je supervizor.