Sva lica koja ulaze u BiH idu u obaveznu izolaciju

77

Vlada Brčko distrikta BiH donijela je Odluku o izmjeni Odluke o graničnom prelazu Brčko distrikta BiH.

Šef Inspektorata Brčko distrikta BiH Damir Bulčević rekao je da je u koordinaciji s inspektoratima Republike Srpske i Federacije BiH došlo do izmjene odluke i da sanitarni inspektori izdaju rješenja o izolaciji na 14 dana svim građanima BiH bez obzira na mjesto prebivališta.

„Dosadašnja odluka je tretirala samo građane BiH s mjestom prebivališta u Brčko distriktu BiH radi mjesne nadležnosti Inspektorata, ali pošto nam se dešavalo na terenu da jednostavno ne znamo za neke osobe ili nisu registrovane na određenim kontakt tačkama, smatramo da je ovako bolje. Mi smo se između sebe iskoordinisali u skladu sa savjetima Ministarstva civilnih poslova BiH na nivou cijele BiH i na nivou tri inspektorata dogovorili smo se za takvu odluku tako da se ne može više desiti da uđe državljanin BiH, a da ne bude evidentiran. Granični prelaz je i dalje otvoren za sve strane državljane i građane BiH”, rekao je Bulčević ističući da je juče u toku dana oko 39 državljana BiH ušlo na granični prelaz u Brčkom.

„Sanitarna inspekcija radi 24 sata i povećali smo broj inspektora. Do sada smo imali pet, a sada je na graničnom prelazu aktivno devet inspektora. Ukoliko bude potrebe, mi ćemo povećavati taj broj”, rekao je Bulčević.