Tužilaštvo Brčko distrikta BiH obilježava 21 godinu od osnivanja

13

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH obilježava 21. godišnjicu od osnivanja i dvije decenije djelovanja na području distrikta Brčko, kao jedinstvene lokalne samouprave pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.

Tužilaštvo Distrikta osnovano je Zakonom o Javnom tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine iz 2000. godine, koji je s primjenom počeo godinu dana kasnije, odnosno1.4.2001. godine. Tada su od ranijih tužilaštva koja su djelovala na području predratne opštine Brčko preuzete nadležnosti za krivična djela počinjena na ovoj teritoriji pod jurisdikcijom sudova Distrikta. Pod sadašnjim nazivom Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine djeluje od 2007. godine.

„Ovaj važan jubilej podsjetnik je na vrijeme integracije pravosuđa Distrikta, ali i na dvodecenijski razvoj ove pravosudne institucije. Kao odgovor na institucionalne izazove, cijeli ovaj period obilježen je stalnim jačanjem integriteta, efikasnosti i transparentnosti ovog tužilaštva s prioritetnom odgovornošću prema stanovništvu Distrikta i najširoj javnosti,“ saopšteno je iz Tužilaštva Distrikta.

Kao samostalan i nezavisan organ koji preduzima propisane mjere i radnje u otkrivanju i gonjenju počinilaca krivičnih djela, Tužilaštvo je, kako kažu, proteklih godina nastojalo na najbolji način da odgovori svojim zadacima.

„Čvrstom saradnjom s domaćim i međunarodnim institucijama i nevladinim organizacijama, medijima i građanima, uz puno uvažavanje i ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, Tužilaštvo u kontinuitetu djeluje na učvršćivanju vladavine prava kao apsolutnog institucionalnog cilja. Kroz intenzivnu saradnju s lokalnim institucijama, u prvom redu sa sudovima i Policijom Brčko distrikta BiH, Tužilaštvo teži da pruži doprinos izgradnji sigurnog i pravednog okruženja za sve građanke i građane distrikta Brčko,“ ističe se u saopštenju ove institucije.