Tužilaštvo Distrikta uvelo ograničenja u radu sa strankama

50

U skladu s preporukama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH o postupanju u vezi sa epidemiološkom situacijom u zemlji (COVID-19) od 15.3.2020.godine, glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH donio je obavezujuće uputstvo o ograničenjima u radu sa strankama u periodu od 16.03. do 03.04.2020. godine.

Analagno odluci Osnovnog suda Distrikta, koji je odložio sva zakazana ročišta u navedenom periodu osim hitnih, glavni tužilac Tužilaštva naložio je odlaganje zakazanih ispitivanja osumnjičenih, saslušanja svjedoka i drugih radnji koje uključuju dolazak stranaka u prostorije Tužilaštva, izuzev onih radnji za koje je zakonom propisano da su hitne ili neodložne.

“O redukovanom načinu rada sa strankama, Sudska policija Brčko distrikta BiH će neposredno obavještavati stranke koje pristupe u zgradu Tužilaštva, te će dozvoljavati ulazak u šalter salu po jednoj stranci naizmjenično. Stranke su, uz nadzor Sudske policije, dužne dezinfikovati ruke sredstvima za dezinfekciju, koja se postavljena na ulazima u zgradu sudova i Tužilaštva”, saopšteno je iz ove institucije.

Tužilaštvo poziva građane na striktno poštivanje odluka nadležnih organa u BiH donesenih u cilju prevencije i sprečavanja širenja virusa COVID-19, podsjećajući da je nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije krivično djelo za koje je zaprijećena kazna zatvora do jedne godine.