U 2019. godini prijavljeno 19 slučajeva nasilja u porodici

109

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je danas optužnicu protiv pedesetosmogodišnjeg B.S. iz Brčkog zbog sumnje da je sredinom avgusta 2019. godine teškim zlostavljanjem i nanošenjem povreda supruzi i kćerki počinio nasilje u porodici. Optužnica je potvrđena pred Osnovnim sudom Distrikta.

„Sumnja se da je optuženi udarcima rukom u glavu najprije teško povrijedio kćerku u predjelu lijevog uva, a potom i suprugu polomivši joj vještačku vilicu. B.S. je potom supruzi zadao nogom udarac u stomak, dok je kćerku udario još nekoliko puta pri njenom pokušaju da zaštiti majku“ – navodi se u optužnici.

Nakon komplikovanja zdravstvenog stanja usljed povreda, kćerka optuženog nasilnika je podnijela prijavu protiv B.S., koji je odmah osumnjičen i ubrzo procesuiran zbog teškog porodičnog nasilja, saopšteno je iz Tužilaštva.

Za ovo djelo, ukoliko se dokaže krivica, propisana je kazna zatvora od jedne do pet godina.

U ovoj godini zvaničnim institucijama u Brčko distriktu BiH prijavljeno je 19 slučajeva nasilja u porodici, te je isto toliko istraga otvoreno. Podignuto je 14 optužnica.

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je globalna kampanja koju obilježava 1.700 organizacija u više od 100 zemalja. Kampanja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. decembra kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. U okviru šesnaestodnevne kampanje biće obilježeni i 1. decembar – Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a, 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i 6. decembar kada se prisjećamo montrealskog masakra u kojem je ubijeno 14 studentkinja.

Na 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kroz razne aktivnosti kod nas i u svijetu brojne ličnosti osudile su sve oblike rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujuću i torturu nad ženama – političkim zatvorenicama.

“Seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama ukorijenjeno je u stoljećima muške dominacije. Ne zaboravimo da su rodne nejednakosti koje podstiču kulturu silovanja u osnovi pitanje neravnoteže moći”, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija António Guterres.

Cilj ove kampanje svake godine je da stavi u fokus okvir ljudskih prava, te da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama, ali i muškarcima i djecom. Poražavajući su podaci da je jedna od tri ženske osobe barem jednom u životu bila žrtva nasilja, svaka peta odrasla žena je barem jednom u životu bila žrtva fizičkog nasilja, dok svaka deseta bude žrtva seksualnog nasilja. Nasilje je svaki vid kontrole na drugima sa ciljem izazivanja straha i terora.

Obrazovanjem mladih žena do boljeg društva

16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Brčko distriktu BiH već šestu godinu realizuje Udruženje žena “Gender” Brčko, koje, zajedno sa klubom “Budi muško” Omladinskog centra “Proni”, ove godine realizuju projekat „Obrazovanjem mladih žena do boljeg društva“.

Tatjana Ristić, predsjednica Udruženja „Džender“ Brčko izjavila je da je broj prijava za nasilje u porodici svake godine približan, nije drastično porastao, ali je zabilježen porast broja slučajeva koji se procesuiraju, te ohrabrila majke, djevojke, supruge, djevojčice … žene da prijave nasilje.

“U odnosu na prijavljene slučajeve, siva brojka nasilja nad ženama u porodici je znatno veća. Nasilje nije samo fizičko, ono se manfestuje i kao psihičko, ekonomsko, seksualno, a u novije vrijeme čak se pojavljuje i vjersko nasilje. Prema našim podacima, svaka peta žena izložena je fizičkom nasilju dok je svaka treća od svoje 15. godine bila izložena nekoj vrsti nasilja. Brčko nema sigurnu kuću, ali ima sporazum sa sigurnim kućama u BiH, kojih je ukupno devet”, rekla je Tatjana Ristić.

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva”, prvi je član Opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka.