U Brčkom nema većih problema na terenu zbog padavina

60

Kolegijum Vlade Brčko distrikta BiH jutros je razmatrao stanje na terenu na području Brčko distrikta BiH zbog najavljenih obilnih kišnih padavina. Prema informacijama iz Odjeljenja za javnu bezbjednost, „nema većih problema sa vodotocima. Rijeke Tinja, Brka i Zovičica su u koritima. Nivo vodostaja rijeke Save je 267 cm, a redovne mjere odbrane od poplava se uvode na 650 cm“.

„Primijećeno je da su kanali uz putne komunikacije puni vode što bi moglo predstavljati problem ukoliko bi pale veće količine kiše“, saopšteno je iz Vlade, međutim nije bilo riječi o tome da se preduzmu neke konkretnije mjere na odvodnji te vode.

„Odjeljenje za javnu bezbjednost je u stanju pripravnosti i vršiće monitoring stanja na terenu te reagovati adekvatno u skladu sa situacijom, s ciljem ublažavanja i otklanjanja eventualnih posljedica. Za građane koji primijete eventualne probleme na raspolaganju su besplatni brojevi telefona 121 i 123. Do sada je zaprimljen jedan poziv iz Mjesne zajednice Grbavica i ekipa je na terenu“, saopšteno je nakon kolegijuma Vlade.

Iz Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu istaknuto je da nema potrebe za aktiviranjem Plana odbrane od poplava. Vlada Brčko distrikta BiH zadužila je Inspekciju da obiđe lokaciju na Pljoštarama, gdje je došlo do prekida komunikacije usljed radova na zaobilaznici i o tome informišu Vladu.

„Vlada će stanje na terenu pratiti konstantno, a već sutra ujutro će se sastati s najnovijim informacijama“, saopšteno je iz Vlade.

Izlila se Jošavka kod Čelinca

Rijeka Jošavka  izlila se na magistralni put Čelinac – Prnjavor preko Stare Dubrave. Saobraćaj na putnoj komunikaciji Jošavka – Prnjavor je u prekidu, a zaplavljeno je 20 domaćinstava, saopšteno je iz Civilne zaštite Republike Srpske.

U Prijedoru je proglašen prvi stepen odbrane od poplave. Površinske vode u opštini Novi Grad su se povukle.

Ne preporučuje se kretanje preko Borja, jer su obilne padavine na put nanijele zemlju sa okolnih brda, a na kolovozu je i voda.