U Brčkom obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

30
Foto Mirsad Arnautović - Radio Brčko

Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, započele su aktivnosti na dodatnom i pravilnom uređenju parking mjesta za lica koja imaju neku vrstu invaliditeta, kao i obezbjeđivanje kosih ravni na trotoarima, za lakše kretanje lica koja koriste invalidska kolica.

Foto Mirsad Arnautović – Radio Brčko

“Pravo na pristupačnost lica sa invaliditetom je jedno od temeljnih prava po članu 9. UN Konvencije o ljudskim pravima i na tom pitanju se treba raditi svakodnevno,” izjavila je Ana Kotur-Erkić iz Antidiskiminacijskog foruma.

Prva od aktivnosti je obilazak parking mjesta sa oznakom parkiranja za lica sa invaliditetom i lokacija u užem centru grada na kojima treba obezbijediti kose ravni na trotoarima, za lakše kretanje ovih lica.

“U saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom, a na inicijativu Antidiskiminacijskog foruma Brčko distrikta BiH, JP „Putevi Brčko“ će realizovati aktivnost poboljšanja funkcionalnosti obilježenih parking mjesta za parkiranje osoba sa invaliditetom i prilagođavanje trotoara za kretanje korisnika ortopedskih pomagala,” rekao je Vlado Jevtić, direktor JP „Putevi Brčko“.

Foto Mirsad Arnautović – Radio Brčko

“Navedenu aktivnost je podržala i Policija Brčko distrikta na način da će policijski službenici vršiti pojačane kontrole zloupotrebe parking mjesta namijenjenih za osobe sa invaliditetom,” izjavila je Dževida Hukičević, portparol Policije.

U Brčkom je do sada, ispred gotovo svih institucija Distrikta, označeno 29 parking mjesta za lica sa invaliditetom, ali oni u najvećoj mjeri svojim dimenzijama nisu prilagođeni potrebama lica sa invaliditetom, što bi, kako je najavljeno, trebalo uskoro da se poboljša.