U Brčkom ukinut policijski čas

113

Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH, uvažavajući epidemiološku situaciju na teritoriji distrikta Brčko danas je donio Naredbu o stavljanju van snage Naredbe o zabrani kretanja, te je shodno tome od danas omogućeno kretanje licima i nakon 23 časa, saopšteno je iz Vlade Distrikta.

Međutim, pored omogućavanja kretanja licima, i dalje su na snazi naredba od 8.5.2020. godine, kojom se zabranjuje javno organizovano okupljanje i zajedničko kretanje u broju većem od 50 lica na javnim mjestima i otvorenim i zatvorenim javnim površinama, i Naredba o epidemiološkim preporukama za rad ugostiteljskih objekata u sklopu primjene mjera prevencije širenja COVID 19.

„S tim u vezi podsjećamo da su zaposleni u ugostiteljskim objektima, ali i gosti koji posjećuju iste i dalje u obavezi da se pridržavaju svih preporuka i mjera koje su i dalje na snazi, te da će svako okupljanje u većem broju od 50 lica (koje čine zaposleni i gosti), biti sankcionisano od nadležnih organa Brčko distrikta BiH,“ navodi se u saopštenju.

Stavljene su van snage i sve naredbe koje se tiču ograničenja radnog vremena.

Od utorka dozvoljen rad teretanama i igraonicama

Štab za zaštitu i spasavanje donio je naredbu kojom će od utorka 26. maja 2020. godine biti dozvoljen rad igraonica i rođendaonica za djecu, kao i odobreni treninzi i sportsko-rekreativne aktivnosti u sportskim objektima, uz poštovanje naredbi o načinima ponašanja tokom epidemije COVID-19 koje će biti objavljene na službenom portalu Vlade Brčko distrikta BiH www.vlada.bdcentral.net.

Nagrada za medicinare

Štab za zaštitu i spasavanje uputio je podršku i zahvalnost svim zdravstvenim radnicima u JZU „Zdravstveni centar Brčko“ i Pododjeljenju za javno zdravstvo koji su bili angažovani tokom pandemije, te pozvao Upravni odbor JZU da predloži odluke o nagrađivanju zaslužnog medicinskog i nemedicinskog osoblja, ali isključivo onih koji tokom pandemije nisu koristili ni dana odmora ili bolovanja, navodi se na kraju saopštenja.