U planu izmjene regulacionih planova Centar I i Rijeke II

74

Članovi Vlade Brčko distrikta BiH usvojili su danas Prijedlog odluke o pristupanju izrade izmjena Regulacionog plana u dijelu stambenog naselja „Rijeke II“ kao i Prijedlog odluke o pristupanju izrade Regulacionog plana „Centar I”, na prijedlog Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove.

Šef Odjeljenja Olivera Dragutinović rekla je da je ova procedura utvrđena zakonom i da Vlada odobrava prijedloge, a Skupština Brčko distrikta BiH ih usvaja.

„Razlozi koji su nas opredijelili na izmjenu regulacionog plana ‘Rijeke II’ su, prije svega, na zahtjev Odjeljenja za javne poslove, a odnose se na saobraćajnu infrastrukturu. Kod regulacionog plana ‘Centar I’ radi se o izradi novog regulacionog plana u obuhvatu ulica Ive Andrića, Bosne Srebrene, Laze Kostića i Bulevara mira, što će biti osnov za izdavanje lokacijskih uslova i sve intervencije u okviru obuhvata tog plana“, pojasnila je Dragutinović.