U ponedjeljak počinje još jedna tradicionalna školska godina

95

Iz Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH saopštili su da je sve spremno za početak nove školske 2019/2020. godine, koja počinje u ponedjeljak 02. septembra u 15 osnovnih i četiri srednje škole.

Spremni su besplatni udžbenici za osnovce, objekti su pripremljeni, okrečeni gdje je bilo potrebe i dezinfikovani, nastavni kadar je obezbjeđen, po ugovoru na neodređeno ili određeno, ali obezbjeđen. Nema problema ni za ogrev, a riješen je i đački prevoz. Ove godine najavljuju i jednu novinu – “pilot eksterna matura, odnosno provjera znanja iz pojedinih predmeta da bi se provjerio ishod učenja na kraju osnovnog obrazovanja u školama”. Super.

Dakle, ni ove godine nema elektronskih udžbenika, dnevnika, škole kao mjesta interaktivnog učenja, online učenja, praktične nastave, usmjeravanja djece za ono što ih zanima i u čemu su dobri…

Obrazovni sistem u Brčko distriktu BiH i Bosni i Hercegovini uopšte i dalje se oslanja na tradicionalni teorijski način učenja, dok je prakse jako malo. U osnovnim školama gotovo i da ne postoji, a prisutna je u srednjim strukovnim školama, najviše za smjerove kuvar, konobar, frizer, šnajder i sl. Ekonomski tehničari do prvog zaposlenja u struci, ako i to ostvare, najčešće i ne vide kancelariju uživo.

Kvalitetno, funkcionalno i primjenjivo znanje i dalje je misaona rečenica, do čije realizacije bi se moglo doći reformom obrazovanja, ali opšte je poznato da takve sistemske promjene moraju dobiti podršku političke većine, koja se ni na lokalnom ni na državnom nivou ne može usaglasiti ni oko drugih, bitnih i manje bitnih tema, te obrazovanje ovakvo kakvo je nastavlja da se migolji i vuče bez nekog posebnog unapređenja, “apdejta” i “apgrejda”, što bi rekli mladi naraštaji.

Radilo se, doduše, na usklađivanju nastavnog plana i programa na svim nivoima, ili bolje reći ispravljanju nebuloza zbog kojih su nastavnici i učitelji do sada morali da učenicima kopiraju lekcije iz drugih knjiga i dijele ih na crno-bijelim papirima, direktno kršeći autorska prava. Mada, nismo sigurni da se ta praksa neće nastaviti i dalje.

U takvoj situaciji, i sami nastavnici bi trebalo da se zabrinu, jer uskoro će njihovi đaci, uz pomoć vlastitih elektronskih uređaja i interneta, u jednom trenutku znati više od njih o lekciji koju taj dan predaju, te neće biti u stanju da im drže pažnju ni pet, a kamoli 45 minuta. Ili djeca genijalci i logičari, koji u startu znaju više i bolje, od mnogih novopečenih prosvjetnih radnika.

Kod nas, očito, nije problem ni što u Bosni i Hercegovini i danas postoji 28 lokacija gdje se nalaze “dvije škole pod jednim krovom”, odnosno 56 škola koje nacionalno odvojenim sistemima krše Univerzalnu povelju o ljudskim pravima i slobodama i kojima je zajednička sistematična diskriminacija. Protiv toga se, opet, najviše bore djeca i traže načine da prevaziđu prepreke, ali bez sistemske podrške lokalne i bilo koje druge vlasti, malo šta mogu da urade.

U iščekivanju rezultata PISA testiranja

U aprilu 2018. godine u više od 80 država svijeta, među kojima je bila i BiH sa 7.000 petnaestogodišnjaka, provedeno je PISA testiranje (Programme for International Student Assessment).

Učenici iz 213 osnovnih i srednjih škola iz BiH odgovarali su na pitanja iz čitalačke i matematičke oblasti, prirodnih nauka, te popunjavali upitnik za učenike, dok su direktori škola popunjavali upitnik za školu. PISA nema naglasak na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, nego na sposobnostima učenika za primjenu usvojenih znanja i vještina u stvarnim životnim situacijama – provjeru koliko su petnaestogodišnjaci spremni za nastavak školovanja, uključivanje u proces rada i aktivno učestvovanje u društvu.

PISA istraživanje provodi se od 2000. godine pod pokroviteljstvom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), a Bosna i Hercegovina prošle je godine po prvi put učestvovala u sedmom ciklusu ovog istraživanja, s obzirom da se istraživanje vrši svake treće godine. Svaki ciklus ima naglasak na jedno područje, a 2018. godine naglasak PISA bio je na čitalačkoj pismenosti.