U ponedjeljak vanredna sjednica Skupštine – tema Budžet za 2019

73

U ponedjeljak 28. januara biće održane dvije vanredne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH.

„Najavio sam danas da će sutra svim poslanicima biti dostavljeni materijali i da će se u ponedjeljak održati vanredna  sjednica na kojoj će se razmatrati Prijedlog Budžeta za 2019. godinu i set zakona koji se odnose na izmjene zakona o platama u upravi i institucijama Brčko distrikt BiH“, rekao je Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH.

Redovna sjednica zakazana je za srijedu 30. januar. Šefovi poslaničkih klubova u Skupštini Brčko distrikta BiH usaglasili su danas dnevni red četrdesete redovne sjednice, na čijem je dnevnom redu nekoliko nacrta zakona u drugom čitanju.

„To su zakoni o izmjenama Zakona o Direkciji za finansije, izmjenama i dopunama Zakona o Trezoru i Zakonu o Poreskoj upravi da bi se, kako smo to najavili na prošloj sjednici, raspisali konkursi za te vodeće pozicije“, rekao je Kadrić.

U drugom čitanju su i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku i Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravnim licima koje osniva Brčko distrikt.

„Bit će razmatran u drugom čitanju i Nacrt zakona o advokatskoj djelatnosti na području Brčko distrikta BiH s ciljem ujednačavanja tarifa za advokate koji su članovi advokatskih komora Federacije BiH i Republike Srpske. U drugom čitanju je i Nacrt zakona o fiskalnom registru, a imamo i najavu izmjena Zakona o fiskalnim sistemima gdje postoje pretenzije da se iz sistema fiskalizacije izuzmu igre na sreću i trgovina na veliko o čemu će se poslanici izjašnjavati prilikom razmatranja izmjena i dopuna ovog zakona u prvom čitanju“, rekao je predsjednik Skupštine.