U Skupštini obilježen Međunarodni dan ljudskih prava

18

Predstavnici Komisije za zaštitu ljudskih prava, Komisije za ravnopravnost polova i Komisije za mlade Skupštine Brčko distrikta BiH kao i predstavnici Kabineta gradonačelnika i Kancelarije OSCE-a u Brčkom sastali su se u Skupštini s predstavnicima Savjeta mladih Brčko distrikta BiH.

„Odlučili smo da danas na Međunarodni dan ljudskih prava naši sagovornici budu mladi, njihovi problemi i da nađemo načine i mehanizme da njihova ozbiljna razmišljanja o načinu rješavanja tih problema pretočimo u strateške dokumente i planove“, rekao je Nenad Kojić, predsjedavajući Komisije za zaštitu ljudskih prava. Istakao je da je ovaj način rada Komisije s izabranim predstavnicima udruženja i marginalizovanih grupacija najbolji način rada jer se rješavanjem pojedinačnih zahtjeva kroz rad komisija ne može postići previše.

„Najvažnije je da u svemu ovome treba biti ozbiljan, saslušati ljude i pretočiti u zakone i podzakonske akte, načine rješavanja njihovih problema i potom pratiti njihovo provođenje“, rekao je Kojić.

Suad Burić, predsjedavajući Komisije za mlade rekao je da su željeli saslušati sve ono što mladi imaju da kažu o njihovim problemima i da li postoji diskriminacija vlasti spram mladih u bilo kom obliku.

„Ako imamo tendenciju prevelikog odlaska mladih s prostora BiH i Brčko distrikta onda mora da postoje razlozi za to i stoga želimo čuti njihova otvorena razmišljanja o tim pitanjima, u prvom redu o nepotizmu u oblasti zapošljavanja i svim drugim problemima koje imaju“, rekao je Burić. Naglasio je da ne bi trebalo biti prepreka u pristupu skupštinskim komisijama i poslanicima i da bi Skupština trebala biti otvorenija i tačka gdje će okupljati sve slojeve stanovništva u pokušaju rješavanja njihovih problema.

Lidija Ljubojević, predsjedavajuća Komisije za ravnopravnost polova istakla je da ova komisija ima kontinuiranu saradnju s nevladinim organizacijama s kojima se bori za ravnopravnost spolova i prava porodice.

„Ovo je prilika da čujemo mlade i saznamo šta oni misle o pravima građana Brčko distrikta BiH, da li i u kojoj mjeri postoji diskriminacija i koliko smeta ostvarivanju prava mladim ljudima i koliko doprinosi odlasku mladih iz Brčkog“, rekla je Ljubojevićeva. Podsjetila je da je Komisija za ravnopravnost spolova načinila korak prema građanima tako što su obišli nekoliko većih mjesnih zajednica gdje su razgovarali o problemima njihovih stanovnika.

Harun Šabanović, potpredsjednik Savjeta mladih Brčko distrikta BiH rekao je da ova asocijacija aktivno radi na poboljšanju kvaliteta života i standarda mladih ljudi i da će uskoro Skupštini predstaviti akcioni plan za buduće aktivnosti.

„To je rezultat konferencije koju smo imali ove godine, a tiče se zapošljavanja, obrazovanja i mnogih drugih tema a sve u cilju zadržavanja mladih na našim prostorima“, rekao je Šabanović. Podsjetio je da Savjet mladih okuplja dvanaest organizacija i očekuju da će im se priključiti i druge organizacije mladih kako bi bili snažniji u rješavanju njihovih gorućih problema.

„Očekujemo da Skupština podrži zaključke konferencije mladih, a odnose se na uspostavljanje jednog poslovnog inkubatora koji će služiti mladim privrednicima koji će pokrenuti svoje poslove. Želimo da radimo i na pitanjima stipendiranja kako bi oni koje stipendira Brčko distrikt i ostali ovdje“, zaključio je Šabanović.