U skupštinsku proceduru ušao prijedlog Budžeta Distrikta za 2022. godinu u iznosu od 239 miliona KM

18

Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. godinu u iznosu od oko 239.000.000 KM ušao je u skupštinsku proceduru, nakon što je ga Skupština Distrikta usvojila na petom vanrednom zasijedanju.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da do konačnog usvajanja ima dovoljno vremena da se u strukturi budžeta izmijeni ono što je nepovoljno, te najavio da će javne rasprave o predloženom budžetu biti održane od 20. do 23. oktobra.

„Ono na čemu smo insistirali i kao poslanici i kao Skupština je da se u toj završnoj fazi odobrenja budžeta pred Vladom Distrikta usvoji zaključak kojim je Vlada obavezna da u saradnji sa skupštinskom Komisijom za budžet, tokom ova dva mjeseca do konačnog usvajanja, radi na uštedama, prije svega na bruto platama, materijalnim troškovima i naročito na ugovorima za privremene i povremene poslove“, rekao je Milić.

Na taj način bi se, dodao je Milić, napravile uštede od minimalno 5.000.000 KM koje bi se preraspodijelile na infrastrukturne i kapitalne projekte.
Gradonačelnik Brčkog Esed Kadrić istakao je da je Prijedlog budžeta za 2022. godinu upućen u skupštinsku proceduru u zakonski predviđenom roku, te da u ovoj fazi nisu povećani indirektni porezi, ali da je Vlada morala da obezbijedi unutrašnje resurse za dodatna sredstva za policiju i sudstvo, te da bi trebalo izdvojiti više sredstava za kapitalna ulaganja u sve mjesne zajednice.

„Imamo izvjesna očekivanja od Zakona o igrama na sreću Brčko distrikta BiH. To je nešto što smo predvidjeli na nivou od 3.500.000 KM i cijenimo da ako se taj zakon usvoji do kraja godine, da će biti velike koristi za Distrikt “, napomenuo je Kadrić.

Na petom vanrednom zasjedanju usvojen je i Prijedlog odluke o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu za 2022. godinu u iznosu od 0,05 odsto.
Nakon vanrednog zasjedanja, poslanici su okončali i drugi nastavak 13. redovne sjednice na kojem je u prvom čitanju , usvojen Nacrt zakona o električnoj energiji, te razmotrena Informacija o inicijativi za uspostavljanje i implementaciju projekta “eBeba” na području Distrikta.