U srijedu prva javna rasprava o prijedlogu budžeta za 2019. godinu

26

U skladu sa Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH, Komisija za budžet organizuje  javne rasprave o Prijedlogu budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu. Javne rasprave s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Privredne komore, sindikata, udruženja građana i građana uopšte, biće održane u sljedećim terminima:

  • 20.02.2019. godine (srijeda) Dom kulture u Brčkom s početkom u 16:00 časova;
  • 21.02.2019. godine (četvrtak) Dom kulture u Brčkom s početkom u 16:00 časova;
  • 23.02.2019. godine (subota) Dom kulture u Brčkom s početkom u 11:00 časova;
  • 04.03.2019. godine (ponedjeljak) Dom kulture u Brčkom s početkom u 16:00 časova.

Nakon provedene zadnje javne rasprave, odnosno poslije 04.03.2019. godine, skupštinska Komisija za budžet će sumirati sve komentare, mišljenja i sugestije sa rasprava, te podnijeti Skupštini izvještaj na razmatranje sa prijedlozima iznesenim na javnim raspravama, koji bi mogli uticati na korekciju prijedloga budžeta.